Hæhre entreprenør knytter nære forbindelser med Vei & Tunnelservice i Nord-Norge. Her er Hæhre Entreprenør i aksjon på ny E6 ved Mjøsa i Hedmark for et par år siden.
Hæhre entreprenør knytter nære forbindelser med Vei & Tunnelservice i Nord-Norge. Her er Hæhre Entreprenør i aksjon på ny E6 ved Mjøsa i Hedmark for et par år siden.

Hæhre går inn i nytt selskap

Hæhre Entreprenør AS investerer i Vei & Tunnelservice AS som har oppstått i kjølvannet av Maskinentreprenør Kåre Isaksens konkurs.

Publisert Sist oppdatert

Vei & Tunnelservice AS (VTS) har kontrakt med Tromsø kommune om rehabilitering av infrastruktur, vann og avløp i Tromsø sentrum.

Selskapet er nyetablert og har en målsetting om lønnsom vekst innenfor sentrale markedsområder som vei- og anleggsutbygging og tomteområder til bolig- og næringsformål.

Hæhre eier 33 %

VTS har inngått strategisk samarbeid med Hæhre-gruppen. Hæhre Entreprenør AS er nylig gått inn på eiersiden i VTS og eier 33 prosent av selskapet. De øvrige aksjene eies av de to aksjonærene som etablerte virksomheten i februar.

- For VTS er det veldig interessant og viktig å få inn en partner som Hæhre i vår virksomhet. Det legger grunnlaget for at VTS vil være styrket i det lokale og regionale markedet innenfor de prioriterte markedsområdene, sier styreleder Tor Arne Antonsen i Vei & Tunnelservice AS i en pressemelding.

Muligheter i nord

Albert Kr. Hæhre, styreleder i Hæhre Entreprenør AS, ser store muligheter i nord:

- Hæhre Entreprenør AS har utført flere store prosjekter i Nord-Norge og vi ser fortsatt store muligheter i landsdelen. Det kommer flere store utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter i nord de neste årene innenfor vårt markedsområde, og for oss er det interessant å ha strategisk eierskap i en anleggsentreprenør som Vei & Tunnelservice AS, sier han.