Vest for E6 (til venstre) skal det ifølge planene etableres et veiserviceanlegg med 100 oppstillingsplasser for vogntog, en vaskeplass, et servicebygg på 300 m2, en bensinstasjon, et serveringssted på 900 m2 og et 120 meter langt verksted.Øst for E6 skal det bygges rundt 30 døgnhvileplasser, en bensinstasjon og et servicebygg til midlertidig bruk inntil vestsiden er ferdig bygget.

Vil anlegge 130 døgnhvileplasser ved E6

Men den planlagte utbyggingen på Taraldrud sør for Oslo møter også massiv motstand.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Åsland Næringspark Eiendom  AS ønsker å bygge 130 sårt til trengte døgnhvileplasser for langtransport ved avkjøringen til Kolbotn på E6 ved Taraldrud. 100 plasser skal bygges vest for E6 og 30 midlertidige plasser øst for E6.

Det er også planlagt bygget bensinstasjoner, servicebygg og serveringsfasiliteter. I tillegg er det lagt til rette for at parkeringsområdet skal gjerdes inn.

- Sikkerhet og 24 timers vaktordning er sentralt i planene, samt fyllingsstasjon fra flere oljeselskaper. Men det er selvsagt brukerinteressene som må få bestemme utforming og innhold, har Terje Rønning i Øst Plan AS tidligere sagt om planene.

Se bilder av planene øverst i saken.

Tirsdag skal saken behandles av Plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune. Kommunen er i positiv til igangsetting av planarbeidet dersom Fylkesmannen gir sin tillatelse. Nabokommunen Oppegård er imidlertid sterkt kritiske til planene, ettersom de vil lage en barriere mellom tett befolkede områder i Oppegård og Østmarka.

- Disse planene skaper store utfordringer for Oppegård, men det er på det rene at Markaloven ikke åpner for de forslagene som vi til stadighet hører om, sier ordfører i Oppegård kommune Ildri Eidem Løvaas til Oppegård Avis.

Også Statens vegvesen har innvendinger mot forslaget, og skriver blant annet i et notat at «en utfordring med en lokalisering ved E6 på Taraldrud kan være at korteste vei til Sydhavna i Oslo er via Kolbotn og E18» og at «behovet for døgnhvileplassene er størst for nordgående trafikk på E6.

Powered by Labrador CMS