Oversiktsbilde av innføringen av Follobanen til Oslo S.
Oversiktsbilde av innføringen av Follobanen til Oslo S.

Avlyste Follobane-konkurranse

Bare én tilbyder var ikke nok for Jernbaneverket på kontrakten om Follobanens innføring til Oslo S.

Publisert Sist oppdatert

Seks selskaper var prekvalifiserte til konkurransen om den såkalte totalkontrakt Oslo S, som i hovedsak består av innføring av Follobanens nye løp til Oslo S.

Tilbudsfristen var 2. februar i år, men Jernbaneverket mottok kun ett tilbud, som i tillegg var langt høyere enn Jernbaneverket hadde regnet med. Dermed ble konkurransen avlyst.

- Vi er skuffet, men må ta markedets manglende respons til etterretning og justere våre planer, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Les også: TBM-kontrakten på Follobanen tildeltNorgeshistoriens største jernbanekontrakt er på 8,7 milliarder kroner, og går til en sammenslutning av to selskaper.
Les også: Italienere fikk første tunnel på FollobanenDen første tunnelkontrakten på Follobanen er tildelt. Kontrakten har en verdi på 1,2 milliarder kroner.

Jernbaneverket utarbeider nå en revidert strategi for å sikre bedre konkurranse om arbeidene. Arbeidsomfanget vil bli delt opp i flere kontraktpakker enn i den opprinnelige kontakten. Hensikten er å sikre at Follobaneprosjektet gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid.

Kontrakten som omfatter innføring av de nye jernbanesporene til Oslo S, er en av fire totalentreprisekontrakter for Follobaneprosjektet. I tillegg kommer kontrakt for signal-arbeid. Oslo S-kontrakten gjelder underbygning og jernbaneteknikk i en og samme kontrakt. Arbeidet ved Oslo S er krevende, med vanskelige grunnforhold samt mange og komplekse grenseoppganger mot togtrafikk, annen infrastruktur, kulturminner, hensyn til befolkningen i området med mer.

De forberedende arbeidene med Follobaneprosjektet er avsluttet flere steder på strekningen Oslo-Ski, og pågår andre steder noen måneder til.  Anleggsområdene opparbeides og arbeidet med å bygge atkomsttunneler på anleggsområdet på Åsland går som planlagt. Kontrakter til en verdi av ca. ½ milliard kroner er satt ut til entreprenører som Baneservice, Norsk Gjenvinning, Implenia, Skanska, AF Gruppen, KS Entreprenør og Siemens. Disse har igjen avtale med flere enn 50 underentreprenører.

Kontrakten for tunneldriving med konvensjonell metode inkl. drill & split ble signert med selskapet Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A  25. februar.

Når det gjelder kontraktstildelingen for tunnelboring innstilte Jernbaneverket 3. mars en sammenslutning av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A.

Jernbaneverket har fått inn tilbud fra entreprenører i konkurransen om totalkontrakten for Ski (dagsone og bygging av nye Ski kollektivknutepunkt). Disse tilbudene er nå under evaluering. Denne kontrakten skal etter planen tildeles i slutten av juni 2015.

Les også: Ble Ødegaard kjøpt for å vinne Follobane-kontrakt?Real Madrids president er også toppsjef i entreprenørselskapet ACS som kjemper om Follobane-kontrakter. Det settes i sammenheng med kjøpet av Martin Ødegaard.

STILLING LEDIG: