Etterarbeid i forbindelse med sprengningen.
Etterarbeid i forbindelse med sprengningen.

NCCs milliardprosjekt i gang

SANDVIKA (AT.no): Ved lunsjtider torsdag 5. mars gikk første salve på NCCs milliardprosjekt i Sandvika.

Publisert Sist oppdatert

NCC skal drive Bjørnegårdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Wøyen. Tunnelen drives i to løp på 2,3 km hver, og to kjørefelt i hvert løp. Totalt skal det sprenges 300.000 fm³ fjell.

- Det er en kompleks tunnel. 600 meter av tunnelen må bygges som betongtunnel med åpen byggegrop som skal fylles igjen etterpå. Dårlige grunnforhold er årsaken til det, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen.

I tillegg er det omfattende arbeid for å koble den nye tunnelen på eksisterende veinett. Trafikkavviklingen på en av Norges mest trafikkerte fartsårer (hovedvei mellom Oslo og Bergen) må holdes i gang samtidig. Derfor må hvert av løpene kobles på eksisterende veinett i etapper. NCC regner med å være ferdig med sprengningen rundt sommertid neste år, men hele prosjektet vil ikke stå ferdig før i 2019.

Rystelser, tett bebyggelse (både næring og bolig) og lite overdekning flere steder, er utfordringer det må tas spesielt hensyn til underveis.

Salven som ble satt torsdag 5. mars var på en 290 meter lang adkomsttunnel som går inn fra Sandvika. Ni 40-fots containere er satt opp som ekstra vern i oppstartfasen for å beskytte bil- og togtrafikken like ved.

Alt utstyr og all masse skal inn og ut via adkomsttunnelen. Selve drivingen skjer i begge retninger fra «midt» inne i fjellet.

Kontraktssummen NCC har skrevet med byggherre Statens vegvesen lyder 1,166 milliarder kroner. Dette var forøvrig den andre milliardkontrakten NCC signerte i 2014.

Powered by Labrador CMS