Om ikke altfor lenge kan det bli slik at et førerkort inndratt i Norge er det inndratt i hele EU/EØS-området. Bildet er fra en kontroll på E18 ved Svartskog i Akershus.
Om ikke altfor lenge kan det bli slik at et førerkort inndratt i Norge er det inndratt i hele EU/EØS-området. Bildet er fra en kontroll på E18 ved Svartskog i Akershus.

EU lager «fellesregister» for trafikkforseelser

Nå skal det bli slutt på å slippe straff når du bryter veilovene utenlands i Europa.

Publisert Sist oppdatert

EU har hatt et direktiv gående fra 2011 der medlemmene skulle dele. Her var ikke alle EU-landene med, og det har vært stor grad av frivillinghet. Dette direktivet ble annulert 6. mai 2014.

Nå kommer et nytt direktiv der det kreves at EU-landene SKAL samarbeide om utveksling av registre over lovbrudd på veiene. Medlemmene har frist til 6. mai 2015 med å inlemme direktivet i de nasjonale lovene. Storbritannia, Irland og Danmark har frist til 6. mai 2017, fordi de ikke var med på samarbeidet fra 2011 til 2014.

Statistikk EU har innhentet viser at det er tre ganger så sannsynlig at en sjåfør bryter loven i utlandet i forhold til når det kjøres i hjemlandet.

Dette skal deles

Datadeling over landegrensene skal gjelde merknader om lovbrudd som gjelder: Å kjøre for fort, ikke bruke bilbelte, kjøre på rødt lys, kjøre påvirket av alkohol eller andre rusmidler, unnlate å «bruke hjelm»!?, kjøre i fil forbeholdt andre kjøretøy og bruk av mobiltelefon.

EØS?

Det står ikke noe i pressemeldingen fra Den europeiske unions råd hvordan europeiske land som er med i EØS-avtalen skal eller må forholde seg til dette. Men all erfaring tilsier at Norge kommer til å ha et tilsvarende samarbeid med EU-landene som de har innbyrdes.

 

Powered by Labrador CMS