Spansk firma soleklart lavest

Sju entreprenører vil bygge første delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg.

Publisert Sist oppdatert

Da tilbudsfristen gikk ut kl. 12 torsdag 26. februar, var det kommet inn i alt sju tilbud fra entreprenører som vil bygge første delstrekning på ny E134 gjennom Kongsberg. Den første delstrekningen går fra Damåsen til Tislegård, og det er planlagt oppstart i mai/juni i år.

- Det er utrolig flott at så mange ønsker å være med på dette viktige prosjektet for Kongsberg, Øvre Eiker og Buskerud, sier prosjektleder Tom Hedalen.

- Vi visste jo at mange hadde hentet ut konkurransegrunnlaget, men det er alltid knyttet stor spenning til hvor mange som faktisk leverer inn tilbud på arbeidet.

Tilbudene

Prosjektleder Tom Hedalen og byggeleder Eirik Thomassen skal nå i gang med å sjekke at tilbyderne oppfyller kontraktens kvalifikasjonskrav og kontrollregne alle tilbudene som er kommet inn.

– Dette er et omfattende arbeid og siden det er så mange tilbud regner jeg med at vi trenger tiden fram mot påske til dette arbeidet, sier Hedalen.

Innkomne tilbud:

AF Gruppen Norge AS                                    kr 811.434.981,90
Hæhre Entreprenør AS                                   kr 777.327.031,50
LNS                                                                 kr 758.241.041,00
OSSA  (Spania)                                               kr 670.059.652,94
Isachsen anlegg as og Implenia Norge as       kr 767.495.473,60
Veidekke Entreprenør as                                 kr 726.877.823,20
Aldesa (Spania)                                               kr 729.627.145,28
 

Dette skal gjøres

Delprosjektet
Fakta om første utlyste entreprise - delstrekning Damåsen - Tislegård:
Lengde:                       ca. 4,8 km.
Vei i dagen:                 ca. 2,75 km. fire-felts vei
Planskilt kryss Damåsen
Kongsbergtunnelen:   ca. 2,1 km. (to løp)
Bruer:                          Damåsen bruer, Diseplassen bruer og Majorplassen overgangsbru

Fakta om prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda:
Lengde:                       13,2 km, hvorav ca. 4,5 km i tunnel
Fartsgrense:                90/80/60 km/t
Bredde:                        6,5 meter til 20 meter
Totalkostnad:               4,2 milliarder kr (2014 kr)
Finansiering:                Bompengefinansiert med statlige midler
Oppstart bygging:        Våren 2015
Planlagt åpning:           Høsten 2019