Veidekke kutter 30 stillinger

For å tilpasse seg et marked i endring slår Veidekke sammen to avdelinger i Telemark og Vestfold – noe som fører til at 30 stillinger kuttes.

Publisert Sist oppdatert

- Bygg- og anleggsmarkedet er i endring, og vi tilpasser oss dette ved å slå sammen våre to enheter i Telemark og Vestfold, sier regionsdirektør Helge Opedal i Veidekke Entreprenør i en pressemelding.

Han legger til at sammenslåingen skal gjøre Veidekke bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer ved styrket konkurransekraft og høy attraktivitet hos kunder og medarbeidere.

Men grepet medfører også reduksjon i antall ansatte.

- Dette innebærer dessverre behov for å redusere bemanningen med inntil 30 ansatte, slik at vi etter dette vil være ca 125 ansatte i distriktet. Vi jobber for å finne omplasseringsmuligheter internt i Veidekke, og for enkelte vi det bli naturlig avgang. Men det er dessverre ikke til å unngå at det vil bli oppsigelser, sier Opedal.

Beskjeden kommer bare snaut to uker etter at Veidekke meldte om gode resultater i 2014: Løft for VeidekkeVeidekke fikk et resultat etter skatt på 335 millioner kroner i fjerde kvartal 2014 mot 273 millioner året før.

Det nye distriktet skal være operativ t fra 1. april, og får Lars N. Hjertås (46) som distriktsleder. Han har de siste fem årene har vært daglig leder for Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg.

- Veidekkes to nåværende enheter utfyller hverandre veldig godt. Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet vår samlede kompetanse enda bedre i begge fylker. Dette vil styrke vår posisjon i forhold til våre kunders behov innenfor nybygg, ombygging, boliger, mindre anleggsjobber, industriprosjekter, alle typer næringsbygg, skoler og andre offentlige prosjekter. Det å samle våre kompetente medarbeidere innenfor én organisasjon gjør at vi mer smidig kan disponere de riktige ressursene til hvert prosjekt, sier Hjertås.

- Vi har bestemt oss for at den nye virksomheten vår skal samlokaliseres i Larviksområdet, og er i dialog med utleiere for å finne egnede lokaler. Vi vil likevel være en lokal entreprenør både i Telemark og Vestfold. Blant annet beholder vi vårt avdelingskontor i Bø, for å sikre tilstedeværelse i det viktige lokalmarkedet, legger Hjertås til.