- Vi har nødvendig kompetanse på bro

Brodirektør Børre Stensvold benekter at Statens vegvesens broansatte mangler nødvendig kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

I Aftenposten ble det torsdag det spørsmål ved Statens vegvesens brokompetanse. I et internt notat ble kompetansen i Statens vegvesen på fem felter beskrevet som «kritisk lav». Disse fem områdene er planlegging, kompetanse innen utbygging, drift og vedlikehold, prosjekt-byggeledelse, støtte til byggherre og spisskompetanse innenfor bro og geologi/geoteknikk.

Les saken: Lav brokompetanse i NorgeEt internt notat i Statens vegvesen viser at kompetansen på bro og geologi er «kritisk lav» i Norge.

– At høy brokompetanse er kritisk for at vi skal lykkes med de mange store og kompliserte utbyggingsprosjekter som kommer, er jeg enig i. Men å si at dagens brokompetanse er kritisk lav, er noe helt annet, sier Børre Stensvold som leder Vegdirektoratets broseksjon.

– Det er ikke på kvaliteten til våre ansatte at vi har utfordringer, sier Stensvold, - Det er på kapasiteten. Der vi selv ikke har kapasitet, sørger vi imidlertid for å leie inn konsulenter utenfra. Vi setter aldri i gang prosjekter uten at vi har den riktige kompetansen.

I et tøft rekrutteringsmarked, og i en bransje i stor vekst, er det ikke tvil om at det er kamp om de beste hodene.

– Det har vært tilfeller der vi har hatt utlysninger ute, men ikke ansatt fordi vi ikke har hatt gode nok søkere, sier Stensvold.

- Det er hovedsakelig de erfarne broingeniørene vi sliter med å få rekruttert, men våre unge nyansatte holder meget høy standard og har god formell teknisk bakgrunn. I tillegg har vi mange seniorer med høy kompetanse, og vi jobber mye med aktiv erfaringsoverføring og opplæring.