Alle pukkverk skal ha CE-merkingen på plass innen utgang av året. Her fra Toten Pukkverk.
Alle pukkverk skal ha CE-merkingen på plass innen utgang av året. Her fra Toten Pukkverk.

Norsk pukk skal være EU-godkjent

All norsk pukk skal i løpet av året CE-merkes

Publisert Sist oppdatert

- Vi har som mål at alle pukkverk har CE-merkingen på plass innen utgang av året. Overfor bedrifter som ikke får dette på plass, kan direktoratet sette i verk sanksjoner.

Det opplyste Olav Ø. Berge i Direktoratet for byggkvalitet om CE-reglene for tilslagsmaterialer. Kravet om CE-merking av byggevarer ble satt i verk 1. januar ifjor.

531 pukkverk

Direktoratet sendte nylig brev til eierne av 531 pukkverk der det redegjøres for CE-merkingen. I CE-kravene for byggevarer inngår alle former for byggeråstoffer og tilslagsmaterialer fra alle uttakssteder som omsettes til bruk i byggverk. Alt av veibygging og tomteopparbeidelse regnes som byggverk.

Krav til pukk som benyttes til disse formålene er beskrevet i standarden NS-EN 13242. Her beskrives kravene til CE-merking og ytelseserklæring. Unntakene fra CE-merkingen gjelder fyllmasser og masseuttak innenfor et anleggsområde til bruk i eget prosjekt.

CE-merkingen har til hensikt å sikre like konkurransevilkår for alle leverandører og et mål om god kvalitet i byggverk. 10% av alle byggfeil skyldes feil på produktet, eller feil bruk av produktet.

Overholdes ikke

En foreløpig gjennomgang av 534 pukkverk, viser at kravene om CE-merking ikke overholdes. Kunnskapen om kvalitet på byggeråstoffer, om forskrift og krav, om byggherrenes spesifikasjoner og om de tjenester som tilbys, er dårlig i store deler av bransjen.

Derfor er det nå satt i gang en informasjons- og oppfølgingskampanje om at alle pukkverk har CE-merkingen på plass innen utgangen av året.

CE-kravene for pukk var også et av temaene på Arctic Entrepreneur på Gardermoen.