Peab med tredoblet driftsresultat

I 2014 hadde det svenske konsernet Peab et operativt driftsresultat på 1783 mill. svenske kroner. Det er ganger så mye som året før.

Publisert Sist oppdatert

Peabs utvikling gjennom 2014 har vært «i henhold til våre forventninger», skriver Peab i en pressemelding.

Selskapetledelsen opplyser at selskapet har hatt en mer stabil og effektiv virksomhet, bedre lønnsomhet og styrket finansiell stilling i 2014 enn året før.

Godt resultat - mindre ordrereserve

Driftsresultatet, og en nettogjeld som ble redusert fra 5,95 til 3,89 svenske kroner i 2014, gir ledelsen grunn til å se lyst på fremtiden. Samtidig har ordretilgangen og ordrereserven sunket, en trend som må snus på sikt.

− Gjennom vårt handlingsprogram har vi tatt viktige skritt mot økt konkurransekraft, et sunnere lønnsomhetsnivå og en styrket finansiell stilling. Peab har fortsatt mange muligheter til å forbedre virksomheten, men det vil skje i en bransje i endring, med flere aktører og dermed en mer kompleks forretningsmodell. Med dyktige medarbeidere går vi nå løs på oppgaven med å skape et enda bedre selskap, sier Jesper Göransson, VD og konsernsjef i Peab i meldingen.

Her er tallene for 2014 (tallene for 2013 i parentes):

•        Operativ nettoomsetning: 43.820 MSEK (42.765)

•        Operativt driftsresultat: 1783 MSEK (593)

Driftsmarginen er forbedret: 4,1 prosent (1,4)

Forrige års driftsresultat ble belastet med engangskostnader på 920 MSEK

•        Nedskrivning av rentebærende fordringer vedrørende Northland Resources er belastet finansnettoen med 261 MSEK, og driftsresultatet er belastet med 33 MSEK i avviklingskostnader

•        Resultat per aksje: 3,48 SEK (1,01)

•        Ordreinngang i løpet av året: 31.690 MSEK (34.292)

•        Ordrereserve: 24.922 MSEK (28.164)

•        Positiv kontantstrøm før finansiering: 2803 MSEK (624)

•        Nettogjelden er redusert til 3886 MSEK (5948)

•        Soliditet: 28,2 prosent (24,0)

•        Styret foreslår en utdeling på 2,25 SEK (1,80) per aksje