90 prosent av Holmestrands befolkning bor på toppen av fjellet, dit heisen går fra jernbanestasjonen 70 meter nedenfor.
90 prosent av Holmestrands befolkning bor på toppen av fjellet, dit heisen går fra jernbanestasjonen 70 meter nedenfor.

Utlyser særegen heisjobb

Jernbaneverket og Holmestrand kommune trenger entreprenør til 70 meter høy fjellheis.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I forbindelse med bygging av nye Holmestrand stasjon, skal det lages en fjellheis fra stasjonen og opp på Holmestrandfjellet.

Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, «kiss and ride», og sykkelparkering.

Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Det er kommunen som utlyser jobben og behandler anbudene.

– Vi har som mål å få kontrakten undertegnet før utgangen av april, sier Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune.

Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.

– Vi har hørt at flere rene heis-firmaer er interesserte, men de er avhengige av å få med seg en entreprenør som kan gjøre alt det andre, og som kan være hovedentreprenør, opplyser Martin Fadum, prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Heisen skal kunne brukes som en snarvei opp til eller ned fra fjellet – til fots eller med sykkel, pluss at den blir den tredje inngangen til stasjonen.

Stasjonshallen ligger inne i Holmestrandfjellet, og her skal tog kunne passere i 250 kilometer i timen mens folk venter på plattformene. Hallen skal oppleves som lys og vennlig, med hvite betongvegger og skifergulv.

Fakta om heisen

  • Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
  • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
  • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
  • 70 meter fra topp til bunn
  • To heiser
  • 30 sekunders heistur
  • Ferdig til åpning 2016

Kilde: Jernbaneverket

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS