Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Kan kreve 40.000 kroner for kabotasjebrudd

Politiet i Sverige kan holde tilbake tungbiler som har brutt mot kabotasjereglene fra januar i år. Fra 1. mars kan de ta nøkkelen også.

Publisert Sist oppdatert

1. januar 2015 ble straff med bot for brudd på kabotasjereglene erstattet av en «sanktionsavgift». Samtidig ble bevisbyrden forandret.

Når det handlet om bøter var det politiet og påtalemyndighet som skulle bevise kabotasje-lovbrudd. Men de nye avgiftene er det nå den mistenkte som skal bevise at transporten er korrekt utført.

Flere har betalt 40.000

- Nå er det blitt smidigere rutiner for oss. Vi sørger for at det innbetales penger til en avgift ved veien før bilen forlater kontrollplassen. Deretter fastsettes avgiften av Transportstyrelsen, sier en erfaren politibetjent til Trailer.se.

Utenlandske transportører har siden den nye ordningen startet avsatt et gebyr på 40.000 svenske kroner i flere tilfeller. Man får inntrykk av at endringen ga politiet ny energi i arbeidet med disse spørsmålene.

Gjennom årene har det vært rapportert mange tilfeller av mistanke om ulovlig kabotasje til påtalemyndigheten, men myndighetspersonene har ofte følt at bevisene var ikke tilstrekkelig for å ta saken til retten.

Snart tas nøkkelen

Nå er det politiet selv som tar beslutningen om at gebyret på opp til 40.000 kroner skal bli avsatt. Rapporten skal deretter «straks» sendes til Transportstyrelsen som prøver saken på samme måte som det tidligere ble gjort med for eksempel overlast.

Dersom ikke det berørte selskapet er fornøyd med beslutningen kan de anke saken til Forvaltningsretten.

For å sikre at sanksjonsavgiften deponeres, sørger politiet for at kjøretøyet ikke forlater kontrollplassen før denne er betalt. Fra 1. mars får politiet rett til å hindre kjøretøyet i å fortsette ferden, for eksempel ved å ta bilnøklene.

Les flere saker fra svensk transportbransje på Trailer.se