Det er hektisk aktivitet ved Åsland i disse dager.

50 entreprenører jobber med Follobanen

Kontrakter for rundt en halv milliard kroner er satt ut i markedet i forbindelse med å gjøre klar trasé og anleggsområder for Follobaneprosjektet. Se video.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

10 entreprenørkontrakter med ca. 50 underentreprenører arbeider med dette prosjektet nå, opplyser Jernbaneverket. Mellom 300 og 400 anleggsarbeidere jobber nå med prosjektet, i tillegg til Jernbaneverkets ansatte.

I Oslo er forberedende arbeider ferdig, og om ikke lenge avsluttes forberedelsene for hele strekningen fra Oslo S til Ski. Entreprenører er Baneservice, Norsk Gjenvinning, Implenia, Skanska, AF Gruppen, KS Entreprenør og Siemens. Noen av disse har mer enn en kontrakt.

I de forberedende arbeidene inngår blant annet rydding og omlegging av kabler, bygging av midlertidig veier og broer, stabilisering av grunnen før Ski stasjon, riving av hus ved Oslo S, bygging av to atkomsttunneler på det store anleggsområdet på Åsland og bygging av trafostasjon Åsland for å sikre strømtilførsel.

Fire totalkontrakter

Når disse og underentreprenørene deres er ferdige, er traséen og anleggsområdene klare for hoved-entreprenørene som vinner de fire totalkontraktene med å bygge Norge største samferdselsprosjekt.

På Åsland syd i Oslo jobbes det med atkomsttynnelene som går under E6 inn til oppstartpunktet for bygging av Nordens lengste jernbanetunnel.

Dette tunnelarbeidet, som utføres med sprengning (drill & blast), er over halvveis og i rute. All anleggstrafikk og hundrevis av arbeidstakere skal de neste seks årene gå i skytteltrafikk inn og ut av disse to atkomsttunnelene som også fører luft inn til hovedtunnelen.

Fire TBM-er

På transportbånd skal store mengder steinmasser fraktes ut av denne første lange jernbanetunnel i Norge som får to atskilte tunnelløp. Totalentreprenøren som får kontrakten med å bygge tunnelen, tar selv inn de fire tunnelboremaskinene i deler, trolig sommeren 2016.

Den første av de store totalkontraktene tildeles rundt midten av januar 2015. Dette er kontrakten for tunnelarbeid med konvensjonell metode (drill & blast og drill & split uten sprengstoff).

En måned senere planlegges tildeling og signering av tunnelkontrakter som gjelder driving med tunnelboremaskiner. Etter planen skal alle de store kontraktene være signert innen september 2015.

.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS