NCC etablerer polsk bemanningsselskap

NCC AB etablerer bemanningsselskapet NCC Montage. Les om hvorfor de gjør det:

Publisert Sist oppdatert

Med et eget selskap ønsker NCC å ha full gjennomsiktighet og kontroll over arbeidsavtaler, og dermed sikre at lover, regler og NCCs etiske retningslinjer overholdes.

Det nye selskapet skal gi tilgang på kvalifisert personell i forbindelse med produksjonstopper, og det skal ha hovedkvarter i Polen.

- Etisk riktig 

- Vi tar et aktivt grep for å få full transparens og kontroll over innleie i våre nordiske land. Dette øker vår konkurransekraft, samtidig som vi sikrer at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier adm. direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway i en pressemelding.

Tjomsland presiserer at NCC Construction Norway har velfungerende rammeavtaler med tre bemanningsbyråer i Norge.

9500 fast ansatte

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden. Totalt utgjør innleid personell mellom fem og ti prosent av det totale antallet fagarbeidere i NCC.

- Det er 9500 høyt kvalifiserte, fast ansatte, fagarbeidere i de nordiske landene. Disse ansatte danner grunnlaget for NCCs virksomhet. I forbindelse med produksjonstopper, og for å sikre tilgang til spesialkompetanse, er det behov for å hente inn ekstra ressurser. NCC Montage vil sikre at vi har en trygg prosess for å løse disse behovene, sier Tjomsland.

Ifølge NCC vil et eget bemanningsselskap være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt skal økt konkurransekraft bidra til å sikre faste stillinger i NCC.

NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet i Polen. Det er en fordel at landet har et høyt antall profesjonelle fagarbeidere, samt nærhet til Norden, skriver NCC i pressemeldingen.