Dagens veiskille mellom E6 og E16 ved Jessheim.

Søker totalentreprenør til flyplasskryss

Jobben handler om å bygge om et veikryss mellom veier der det ferdes henholdsvis 40.000 og 26.000 per døgn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Før det nye terminalbygget på Gardermoen åpner i 2017, skal Statens vegvesen bygge nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16 ved Jessheim for å håndtere trafikkøkningen som forventes når ny terminal på Gardermoen åpnes. Vegvesenet har nå lyst ut en konkurranse der det søkes etter en totalentreprenør til både å prosjektere og bygge dette.

Eksisterende trafikksystem i kryssområdet mellom E6 og E16 ved Jessheim er ikke tilpasset de nye forutsetningene i området som kommer av utbyggingen av nytt terminalbygg på Gardermoen og annen utbygging i området.

Dette skal gjøres

Oppdraget til totalentreprenøren vil være:

- Å prosjektere innenfor alle fagområder.
- Å bygge nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16. I dette inngår også bygging av en bru på ca. 3.000 kvadratmeter.
- Å bygge to nye felt på E6 på den nær 500 meter lange strekningen fra Flyplasskrysset og nordover til avkjøringen til Jessheim. Antall felt på E6 på denne strekningen vil da øke fra 4 til 6.
- Å skifte ut rekkverk og veglys.
- Å sørge for tett overvannssystem for å unngå forurensning av grunnvann.

Stor trafikk er en utfordring

Totalentreprenøren må også prosjektere og montere skilt, rekkverk, viltgjerder og lysmaster. Videre inngår avskoging samt tilsåing og beplanting i entreprenørens oppdrag.

Utbyggingen i dette kryssområdet skal skje i et område med mye trafikk og tidvis høy hastighet. På E6 sør for krysset kjører det i gjennomsnitt cirka 40.000 kjøretøy hvert døgn, mens det på E6 nord for krysset kjører ca. 22.000 kjøretøy i døgnet. Tilsvarende tall for E16 i kryssområdet er ca. 26.000. Den største utfordringen blir nok å bygge ny bru som krysser både E16 og E6 samtidig som trafikken skal avvikles tilnærmet som normalt.

Interesserte tilbydere må levere sitt tilbud innen 8. april 2015. Det er ventet at utbyggingen i kryssområdet starter i midten av juni i år og ferdigstilles innen 1. november 2016. Konkurransen etter totalentreprenør er lyst ut i Doffin.

Powered by Labrador CMS