Skissen viser hvordan ny Mjøsbru vil starte fra Moelv på østsiden av Mjøsa. De røde områdene er kulturminner.
Skissen viser hvordan ny Mjøsbru vil starte fra Moelv på østsiden av Mjøsa. De røde områdene er kulturminner.

Kulturminner for nærmere 100 mill.

Den planlagte nye Mjøsbrua på E6 over Mjøsa mellom Moelv og Biri kan bli nærmere 100 mill. kroner dyrere på grunn av kulturminner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og politikere på begge sider av Mjøsa her i lengre tid vært enige om at ei ny Mjøsbru skal ligge sør for den nåværende som er planlagt revet i forbindelse med fremføring av firefelts E6. Da fikk Riksantikvaren dype rynker i panna, for i området finnes det flere kulturminner, blant annet gravfelt og kokegroper. Veitrasé og bru kom riktignok ikke direkte i berøring med kulturminnene, men Riksantikvaren synes det blir for nært.

Vegvesenet har forhandlet med Riksantikvaren og har åpenbart kommet til enighet om at trasévalget er i orden hvis vei/bru flyttes 50 meter sørover på det aktuelle området. Endret linjeføring på brua gjør den rundt 100 meter lengre, og en tommelfingerregel for firefelts bruer over vann tilsier en kostnad på rundt en million kroner pr. meter. Dermed kostnadsøkningen skissert ovenfor. Ny Mjøsbru har en antatt kostnad på rundt tre milliarder kroner.

Rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand, er i utgangspunktet kritisk til om dette er en riktig prioritering av samfunnets midler. Han anbefaler likevel at planutvalget i kommunen legger ut den reviderte planen til offentlig ettersyn. Han gjør dette fordi Riksantikvaren da vil trekke sine innsigelser. Planleggingen kan gå videre uten unødvendig heft, og det er nødvendig for at ny E6 kan komme med i prioriteringen i Nasjonal Transportplan som skal revideres i 2017.

Verdens lengste trebru?

Det er selvsagt for tidlig å si hva slags bru som kommer over Mjøsa, ettersom det fortsatt er år til anbudet skal utlyses. Både lokalt og i Statens vegvesen ser man nå på muligheten av at ny Mjøsbru bygges i tre. Det blir i så fall verdens lengste av sitt slag. Moelven Limtre, en av bedriftene i Moelven-konsernet, har solid erfaring når det gjelder produksjon av trebruer og ligger strategisk til i nettopp Moelv.

Den kommende brua får fire felt, med gang- og sykkelvei på tre meters bredde på den ene siden og såkalt driftsvei på den andre siden. Dette er nødvendig for at traktorer og andre langsomtgående kjøretøy skal kunne bruke brua. Nåværende bru skal nemlig rives.

Riving for nær 200 mill. kroner.

Den nåværende Mjøsbrua ble åpnet i 1985 og er altså bare 30 år gammel. Da den i sin tid ble bygd, så man åpenbart ikke langt nok inn i krystallkula når det gjaldt kvalitet og fremtidig trafikkutvikling. Det er ikke mulig å utvide den til nødvendig kapasitet. Den kunne ha vært beholdt som bru for lokaltrafikken, men verken fylkeskommunene eller kommunene på begge sider av Mjøsa (fylkesgrensen går midt i) vil drifte den. Statens vegvesen vil ikke behold den på grunn av store vedlikeholdskostnader. Man antar at kostnadene til riving kan komme opp i nærmere 200 mill. kroner som er tett på det kostnadene til å bygge den opp var på 80-tallet.

Ny lever i 100 år

Den kommende brua får over tre ganger så lang levetid. Kravet er at den skal stå i 100 år, enten den blir bygd i tre eller stål.