Bygger bru på kvikkleire

Entreprenøren Johs. J. Syltern AS møter krevende grunnforhold når selskapet nå skal bygge ei 90 meter lang bru over elva Skauga i Rissa kommune.

Publisert Sist oppdatert

 Tidlig i høst startet anleggsarbeidet på den tre kilometer lange strekningen Leksvik grense-Olsøy. En del av prosjektet er å bygge Skaudalsbrua.

Mer kvikkleire enn antatt

Statens vegvesen var kjent med at det var mye kvikkleire i området der brua skal bygges, men grunnboringer i planleggingsfasen avdekket at forekomsten var en god del større enn antatt. Det røde feltet på kartet nederst på siden viser størrelsen på kvikkleiresonen. På det største er dybden på kvikkleira hele 25 meter.

- Kvikkleire kan potensielt gjøre et veiprosjekt vesentlig dyrere, fordi vi kan ende opp med å måtte gjøre omfattende terrengtiltak for å oppnå tilstrekkelig høy grad av sikkerhet. I dette prosjektet førte funnet av kvikkleire til omprosjektering av brufundamentene og omlegging av deler av veilinjen, sier geoteknikker Samson Degago i berg- og geoteknikkseksjonen i Statens vegvesen.

Stabilisering av området

I dette byggeprosjektet er det i hovedsak to aktuelle tiltak som skal stabilisere området:

  • Bygge motfylling av stein på bunnen av kvikkleireskråningen
  • Terrengavlastning, det vil si å fjerne jord- og steinmasser for å redusere trykket ovenfra.

De siste ukene har det pågått slikt stabiliseringsarbeid for å forberede selve brubyggingen. I tillegg til tiltakene er rekkefølgen på arbeidsoppgavene spesielt viktig når man har med kvikkleire å gjøre.

- Først la vi stein langs Skauga som skal forebygge at elva graver seg inn mot der kvikkleira ligger - såkalt erosjonssikring. I tillegg skal erosjonssikringen bidra til stabilisering av kvikkleireområdet. Etterpå bygde vi en midlertidig motfylling, som skal øke stabiliteten av skråningen under brubyggingen. Etter at motfyllingen var ferdig, fjernet vi ca. 20.000 kubikkmeter jord og leire på toppen av kvikkleireskråningen. Dette reduserer trykket på kvikkleiren under. Kombinasjonen av disse tiltakene får stabiliteten i området opp på et akseptabelt nivå, forklarer byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Spesiell boringsteknikk

I januar begynner arbeidet med selve brua når pelene skal ned. Brua skal fundamenteres på totalt 15 stålrørspeler fordelt på fire akser. To av aksene ligger på kvikkleire. Her skal stålrørspelene bores gjennom kvikkleira og forankres i fast fjell.

- Vi må bruke en spesiell og skånsom boreteknikk for å unngå forstyrrelser når stålrørene skal gjennom kvikkleiren. Samtidig kan ikke maskinene vi bruker være for tunge, sier Edvardsen.