I april i fjor ble denne semitraileren rigget for å stjele diesel avslørt langs E39 ved Moi.
I april i fjor ble denne semitraileren rigget for å stjele diesel avslørt langs E39 ved Moi.

MEF registrerer innbrudd hos medlemmene

Forbundet vil ikke være ekstrapoliti, men få en oversikt over problemet og ha mulighet til å varsle medlemmer dersom det er mange innbrudd i et spesielt geografisk område i løpet av kort tid.

Publisert Sist oppdatert

Tyveri fra anleggsplasser er et kjent problem i bransjen. Hvor omfattende problemet er, håper Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nå å få svar på ved hjelp av et nytt tyveriregister.

Både MEF sentralt og organisasjonens ulike regionskontorer mottar fra tid til annen informasjon om tyveri fra anleggsplasser. Det har imidlertid ikke vært noen fast rutine for registrering av disse tilfellene. Før nå. MEFs hovedstyre vedtok nylig at det skal settes i gang et prøveprosjekt med tyveriregistrering som skal vare ut 2014.

Målet er å få en landsdekkende oversikt over tyverier hos medlemsbedriftene, som igjen kan brukes overfor myndighetene.

- Når medlemsbedrifter opplever tyveri, kan de nå melde dette inn til MEF, der det registreres og samles i en oversikt. Dette blir dokumentasjon som vi kan bruke i vårt næringspolitiske arbeid, sier Siri Ulvin, informasjonssjef i MEF.

- Dersom det viser seg at det er mye av dette, så er det jo et samfunnsproblem som det bør settes sterkere fokus på. Det er imidlertid viktig å understreke at vi ikke skal overta politiets arbeid. Bedriftene må selvsagt fremdeles melde fra til politiet på vanlig måte. Men vi vil nå kunne få en oversikt over tyveriene og en indikasjon på omfanget av problemet.

Kan forhindre tyverier

I tillegg til å gi en oversikt over tyveriene fra MEF-bedrifter landet rundt, vil registeret også kunne forhindre bedrifter fra å bli ofre for tyveri. Forutsatt at bedriftene tar ordningen i bruk.
- Hvis det registreres flere tyverier fra samme område på kort tid, kan vi varsle den aktuelle regionsjefen, som igjen kan ta det opp med politiet. I tillegg kan vi da varsle samtlige medlemsbedrifter i dette området om å være ekstra på vakt, sier Ulvin.
- Men det forutsetter altså at medlemsbedriftene melder fra om tyveri til oss. Vi oppfordrer derfor alle til å ta i bruk denne nye rutinen.