Nyansatt Salgssjef Erik Abrahamsen (t.v.) og daglig leder og eier Thor Arve Øveraasen har planer om at Øveraasen skal bli en betydelig aktør på vintervedlikehold av veier.
Nyansatt Salgssjef Erik Abrahamsen (t.v.) og daglig leder og eier Thor Arve Øveraasen har planer om at Øveraasen skal bli en betydelig aktør på vintervedlikehold av veier.

Øveraasen satser på vei igjen

Fra og med 2014 intensiverer Øveraasen sin satsing på snøryddingsutstyr for vei. Dette gjøres blant annet gjennom lansering av flere nye produkter, forsterket salgsorganisasjon og modernisering av det eksisterende produktsortimentet.

Publisert Sist oppdatert

Det er gått mer enn 90 år siden firmaet konstruerte og bygde den første snøplogen for montering på biler. Mangt har skjedd siden den gang, og i de seneste 15-20 år har bedriften satset på snøryddingsutstyr for flyplasser. Daglig Leder og eier Thor Arve Øveraasen er stolt over at bedriften leverer maskiner til de fleste av verdens mest kjente lufthavner.

Noe av denne egenutviklede teknologien, ønsker nå firmaet å overføre til veisektoren. Under Vinterdagene på Lillehammer, en konferanse / maskinutstilling som arrangeres av Statens Vegvesen 11.-13. Februar i år, lanserer Øveraasen konseptet «Sort uten salt».

Konseptet består av en elementplog med slapseskjær og en etterhengt kraftig roterende børste. Plogen er blitt gitt navnet Odin og børsten Balder-for å vise at de er «like sterke som de gamle guder i norrøn mytologi».

Med dette konseptet ryddes veibanen i fire trinn:

  1. Hovedskjæret (Odin) tar unna den største mengden av snø
  2. Rester og slaps fjernes med slapseelementene, som er en integrert del av hovedskjæret
  3. En kraftig, roterende børste (Balder) føyer seg effektivt etter sporslitasjen / veibanens profil og fjerner de siste rester.
  4. Om nødvendig, sprayes veibanen med en liten mengde saltløsning. Metoden skal ifølge Øveraasen redusere behovet for salt betydelig i forhold til hva man er vant med i dag.     

Balder kan om ønskelig utrustes med saltløsningsspreder, med opp til 3 filers arbeidsbredde uten sprederarmer. Bredde og mengde justeres automatisk og kan GPS-styres for enkel bruk, rapportering og dokumentering. Væskeløsningstanken plasseres på lasteplanet på selve brøytebilen.

Ny salgssjef for vei

Øveraasen har ansatt en ny salgssjef for veg, Erik Abrahamsen, 1. januar i år. Erik er 46 år gammel, bosatt i Kragerø og har allerede lang fartstid fra lignende virksomheter i Norge. Hans oppgave vil bestå i å bygge opp en egen avdeling for veiutstyr med et tilhørende produktspekter, påbyggervirksomhet, service og ettermarked.

- Øveraasen ønsker at bedriften i løpet av overskuelig framtid, gjeninntar rollen i Skandinavia som en av de ledende leverandører av vintervedlikeholdsutstyr i de fleste kategorier sier Thor Arve Øveraasen.

STILLING LEDIG: