Etter alt å dømme er volvo først ute med teknologi for en blanding av metan og (bio)diesel som drivstoff for latebiler.
Etter alt å dømme er volvo først ute med teknologi for en blanding av metan og (bio)diesel som drivstoff for latebiler.

Volvo Trucks med Euro 5 gassdiesel

Volvo Trucks ser ut til å bli den første til å tilby motorteknologi som muliggjør bruk av en blanding av biodiesel og metangass og som tilfredsstiller Euro-5 kravene. I løpet av 2010 vil den nye teknologien bli felttestet både i Sverige og Storbritannia, ifølge en pressemelding fra Volvo.

Publisert Sist oppdatert

- Den helt spesielle teknologien kombinerer gassens fordeler med dieselmotorens virkningsgrad. Resultatet er et energiforbruk som er betydelig lavere enn for tradisjonelle gassmotorer, sier Lars Mårtensson som er miljøsjef i Volvo Trucks.

- Metangass er det overlegent mest tilgjengelige alternativet til diesel. Naturgassreservene er større enn oljereservene, men fremfor alt begynner produksjonen av klimanøytral biogass å skyte fart i mange land, noe som løser det mest nærliggende problemet, nemlig å redusere utslippene av CO2, fortsetter Lars Mårtensson.

Tidligere har det vært problematisk å bruke metangass for lengre transporter. Aksjonsradiusen for en lastebil med Ottomotor og tennplugger er som regel avgrenset til 15-20 mil. Løsningen Volvo Trucks har på dette problemet, er å kombinere metangassen med diesel og bruke dette drivstoffet i en dieselmotor. Det innebærer en økning av aksjonsradiusen på over 50 prosent.

Slik fungerer DME-motoren

Løsningen er bygget med utgangspunkt i Volvos dieselmotor som tilfredsstiller Euro-5 kravene. Konverteringen til gassdrift skjer ved at det kobles til egne tanker for enten flytende, volumeffektiv metangass (LNG/LBG), eller komprimert metangass (CNG/CBG). Dessuten tilføyes et separat drivstoffsystem med gassinjektorer i innsugingsrøret.

En mindre mengde diesel sprøytes inn og antennes i forbrnningskammeret, noe som i sin tur antenner metangass-/luftblandingen. På den måten slipper man å bruke tennplugger og kan dra nytte av det effektive dieselprinsippet Effekten og kjørbarheten blir identisk med en konvensjonell diesellastebil.

Skulle gassen ta slutt, kan bilen fortsette å kjøre på diesel. Dette hevdes å være unikt for Volvos løsning og gjør den til et realistisk alternativ, selv for kunder som holder til i områder hvor gassdistribusjon ikke er fullt utbygd.

Feltprøver skal optimere teknikken

Diesel vil være påkrevd i varierende grad under kjøring, men Volvo Trucks arbeider hele tiden for å minimere dieselmengden i drivstoffblandingen.

- Vi regner med å kunne kjøre på opp til 80 prosent metangass når teknikken blir videreutviklet og utprøvd, sier Mats Franzén som er motoransvarlig i Volvo Trucks. De feltprøvene vi gjennomfører i 2010 vil starte med opp til 70 prosents innblanding av metangass. Resten er biodiesel, det vil si fossil diesel blandet med diesel fremstilt av fornybare, biologiske råvarer.

I hele produksjonskjeden fra fremstilling av drivstoff til bruken av det i trafikken, kan den nye teknikken på sikt gi opp til 80 prosent lavere utslipp av CO2 enn ved tradisjonell dieseldrift. Dette gjelder vel å merke ved bruk av biogass og 100 prosent biodiesel.

Gassdrift er særlig etterspurt av to årsaker: Pris og avgasskrav. På mange markeder er metangass et relativt rimelig drivstoff.