Volvo med «Stretch Brake»

For lastebiler med slep utgjør glatte vinterveier og nedoverbakker en stor utfordring selv for de mest erfarne sjåførene. Det er alltid en risiko for at vogntoget blir ustabilt og i verste fall begynner å sakse. Volvo Trucks har nå utviklet en løsning som forbedrer sikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

 - Selv om lastebilsjåfører lykkes med å kontrollere situasjonen, kan det være svært ubehagelig både for møtende trafikanter og lastebilsjåføren hvis slepet og dermed hele vogntoget plutselig kommer ut av kurs i en nedoverbakke, sier Mats Sabelström, bremsespesialist hos Volvo Trucks.

For å minimere risikoen for slike hendelser med påfølgende ulykker har Volvo utviklet et system de kaller Stretch Brake. Systemet sender bremsepulser til slepet og retter opp vogntoget på glatt veibane i en nedoverbakke.

- Rundt 15 prosent av de totalt 30.000 alvorlige trafikkulykkene i Europa hvert år involverer lastebiler, men trenden er synkende. Allerede i dag hjelper vi sjåførene med å unngå risikofylte situasjoner med effektive bremser, stabiliseringssystem og kollisjonsvarselssystem. Stretch Brake er enda en viktig del i vårt langsiktige arbeid for å øke trafikksikkerheten og minimere antallet ulykker der lastebiler er innblandet, sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og sikkerhetsdirektør for Volvo Trucks.

Nå også for trekkbil

Stretch Brake er et supplement til EPS, elektronisk stabiliseringsprogram. Mens ESP er mest effektivt ved høyere hastigheter, er Stretch Brake kun aktiv under 40 km/t. Begge systemene bidrar til bedre stabilitet og kontroll.

- Man kan se på Stretch Brake som ESP for lave hastigheter. Hvis vogntoget nærmer seg en utforbakke, kan føreren aktivere systemet manuelt. Når føreren slipper gasspedalen, blir bremsene på tilhengeren automatisk brukt i en pulsmodus hele veien ned bakken til den flater ut og hastigheten igjen kan økes, forteller Sabelstrøm.

Stretch Brake ble innført på Volvo FH jevnlast i 2012, og på Volvo FM jevnlast i 2013. I 2014 vil det også blir tilgjengelig for Volvo FH og FM trekkbiler.

- Førere som har testet Stretch Brake ble veldig imponerte over systemet. Nå som vi også innfører systemet på trekkvogner vil enda flere sjåfører være i stand til å takle vanskelige nedoverbakker på en sikrere måte, sier Carl Johan Almqvist.

Ifølge Volvo Trucks Accident Research Team som studerer trafikksikkerhet, kunne ca. 60 trafikkulykker med lastebil involvert, vært unngått med Stretch Brake.