Det er ikke bare salg av maskiner og biler som bidrar til penger i kassa hos Volvo i år.
Det er ikke bare salg av maskiner og biler som bidrar til penger i kassa hos Volvo i år.

Volvo med milliardsalg

Volvo-konsernet har solgt næringseiendom for 1,8 milliarder svenske kroner.

Publisert Sist oppdatert

Handelen ble gjennomført 15. april. Totalt skal det selges eiendommer for 2 milliarder svenske kroner. Det forventes at alle salgene er gjennomført før juli 2014. Totalt vil eiendomssalgene redusere den finansielle nettogjelden med ca. 1,9 milliarder svenske kroner og påvirke årsresultatet 900 mill. kroner i positiv retning.