Nye vintervedlikeholdskrav går blant annet på hyppighet av brøyting, ikke hvor mye snø som faller.
Nye vintervedlikeholdskrav går blant annet på hyppighet av brøyting, ikke hvor mye snø som faller.

Vinterdrift etter hyppighet

Fra og med forrige vinter og ut 2017 har Statens vegvesen innført nye krav til hvordan drift og vedlikehold av vegene skal være vinterstid etter hvert som nye kontrakter inngås. Målet er mer trafikksikre veger og bedre standard på vinterdriften.

Publisert Sist oppdatert

Det er Tore Kaurin, direktør for Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region sør som opplyser dette i en melding. Nyordningen innebærer at det stilles krav til hyppigheten av brøyting og strøing. Dette reguleres gjennom syklustider og tidsfrister. Syklustid er den tid det tar mellom hver gang et bestemt punkt på vegen blir brøytet eller strødd. For å kunne innfri kravene må entreprenøren som utfører vinterdriften, starte arbeidet straks været gjør at føret på veien avviker fra godkjente føreforhold. Dette kan variere etter veiklasse. Der det benyttes salt, kan det være aktuelt å salte i forkant hvis værvarselet tilsier var som kan gi ikke godkjente føreforhold.

Tore Kaurin, direktør for Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region sør.
Tore Kaurin, direktør for Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region sør.

Veiklasser

Etter det nye systemet er riks- og fylkesveier delt inn i fem klasser, A til D. De mest trafikkerte veiene tilhører klassene A og B og blir brøytet og strødd først. Som hovedregel skal det gjennomføres tiltak for å holde kjørebanen fri for is og snø i sykluser på 1,5 time på veiklasse A. På veier i klasse B skal det være bart i hjulsporene innen 2,5 til 5 timer etter at snøværet slutter.

Mindre veier er delt inn i klassene C, D og E. I perioder med lite nedbør eller rimdannelse, samt ved temperaturer rundt null grader, skal veibanen i klasse C være fri for is og snø. I klassene D og E brukes salt kun unntaksvis. I kalde perioder kan veibanen i klassene C, D og E ha et hardt og jevnt snø- og isdekke. Når det snør, skal det ikke gå mer enn 2,5 til 3 timer mellom hver gang veien blir brøytet. Kravet går altså på hyppighet, og ikke hvor mye snø som faller. Dersom det er is eller rim på veien, skal det ikke gå mer en 3 til 4 timer mellom hver gang det strøs. Veiene kan ha et hardt og jevnt snø- og isdekke med maksimalt 2-3 cm løs snø.

På gang- og sykkelveier skal det mellom klokken 06.00 og 23.00 ikke gå mer enn 2-3 timer mellom hver gang det brøytes. Utenom snøfall skal det være maksimalt 1 cm løs snø.

Salting skal først og fremst brukes preventivt og helst ikke under 6 minusgrader. Salt virker best på veier med stor trafikk.