Vil prøve 110 km/t i Vestfold

En åtte mil lang strekning kan bli først i Norge med fartsgrense på 110 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen foreslår å åpne en 80 kilometer lang prøvestrekning mellom Eik i Buskerud og Bommestad i Vestfold for en fartsgrense på 110 km/t. Det kan skje når den nye parsellen mellom Gulli (Tønsberg) og Langåker (Sandefjord) på E18 står ferdig om et knapt år.

- Da får man en sammenhengende strekning med god nok standard for høyere fart, skriver Statens vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet.

I Sundvollen-erklæringen heter det at Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. 11. november kom det en formell henvendelse til Vegdirektoratet om å foreslå strekninger som er gode nok til økt fart.

- Vi har kommet til at den relativt nye E18 fra Eik i Buskerud og sørover i Vestfold er best egnet, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

Faglige råd

- I regjeringsplattformen erklærte vi at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vegdirektoratet har anbefalt å prøve dette ut på E18 i Vestfold. Bilistene skal etter planen kunne kjøre i 110 km/t på den første strekningen i mai/juni neste år, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Strekningen på 14 kilometer mellom Kopstad og Gulli er den mest aktuelle å åpne først for å prøve ut fartsgrensen. De øvrige delstrekningene på E18 vil bli åpnet utover i 2014. Etter at ny E18 mellom Gulli (Tønsberg) og Langåker (Sandefjord) åpner for trafikk høsten 2014, vil det være mulig med 110 km/t for en sammenhengende strekning på 80 kilometer, fra Eik i Buskerud sørover til Bommestad i Vestfold. 

Etter hvert som flere prosjekter med firefelts motorveg på E18 fullføres, vil strekningen med 110 km kunne bli enda lengre, og inkludere deler av E18 i Buskerud og Telemark - i tillegg til hele E18 i Vestfold. 

Flere forutsetninger

Samtidig med fartsgrense 110 km/t etableres system med variable fartsgrenseskilt, slik at fartsgrensen kan varieres med vær, føre og hendelser for øvrig.

Etter hvert som vi får erfaringer fra Vestfold kan det bli aktuelt å sette krav til variable skilt og det utarbeides kriterier og prosedyrer for å regulere fartsgrensene.

Krav til vegen

- Det vil også være en forutsetning med midtrekkverk og egne krav til drift- og vedlikehold av strekninger med 110-fart, framholder Christiansen.

Vegvesenet vil forsikre seg om at geometri og kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt tåler den økte farten, legger han til.

Andre forhold som må være i orden er sideområde, dekkestandard, belysning og fysisk midtdeler mellom kjøreretningene.

Med 110-fartsgrense må det vurderes forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy i venstre felt i tunneler samt generelt totalforbud mot traktorkjøring på motorveg.

Delstrekning mulig

Alternativet til å vente på at Gulli - Langåker blir ferdig neste høst, er å åpne en prøvestrekning på 14 km mellom Kopstad og Gulli for høyere fart.  Det kan skje innen juni 2014, heter det i brevet.