Vil ha regelverk om salting

Miljødirektoratet vil ha salting av veiene inn i forurensningsloven.

Publisert Sist oppdatert
Det vil bety at miljømyndighetene kan pålegge Vegvesenet å sette i gang tiltak der veisaltet skader naturen. I dag står det i forurensningsloven § 5 at loven gjelder for veier, jernbane og flyplasser så langt forurensningsmyndigheten bestemmer.
LES OGSÅ INNLEGGET: - Salt gir glatt vei
Miljødirektoratet er fortsatt i tvil, men heller til at forurensningsloven skal gjelde for saltbruk på veiene. En arbeidsgruppe med personer fra Vegdirektoratet og Miljødirektoratet har sett på miljøeffektene av salting. Sluttnotatet ble levert i januar 2012.

Miljødirektoratet usikre på Vegvesent

I brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet før jul 2013 står det at de to direktoratene er enige om at veisalting fører til miljøskade, men ikke enige om lovligheten av saltingen og behovet for regulering. Miljødirektoratet skriver at Vegvesenet har satt i gang tiltak for å redusere bruken av salt, men er usikre på om organisasjonen «klarer å optimalisere bruken av slik at den ikke vil føre til nevneverdig skade på miljøet».
- Vi har jobbet med å redusere miljøskadene fra salting i flere år ved å følge opp anbefalingene fra forskning- og utviklingsarbeid, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet.

Vil ha ny forskrift

Leland viser til at det utarbeides en ytre miljøplan for alle driftskontrakter og det vurderes å bruke saltløsning under forhold hvor dette er mulig. I de nye retningslinjene er det gitt pålegg om alltid å brøyte vekk snø før det saltes for å redusere behovet for salt. Miljødirektoratet ser for seg at en ny forskrift om veisalting skal ha tre sentrale elementer: Den skal slå fast at nødvendig salting av veiene er tillatt. Veiansvarlige skal sørge for at det saltes slik at skader begrenses. Forurensningsmyndighetene skal kunne pålegge veimyndighetene utredning og tiltak knyttet til sårbare områder.
- Uten slik regulering vil veisalting i mange tilfeller være ulovlig etter forurensningsloven, skriver Miljødirektoratet.