Helgeland nord er det første av i alt tre kontraktsområder for pakken E6 Helgeland. Prosjektet strekker seg over en veistrekning på 125 km, fra Korgen til Bolna. Det skal bygges 62 km vei, der 47 km er utbedringstiltak for eksisterende vei.
Helgeland nord er det første av i alt tre kontraktsområder for pakken E6 Helgeland. Prosjektet strekker seg over en veistrekning på 125 km, fra Korgen til Bolna. Det skal bygges 62 km vei, der 47 km er utbedringstiltak for eksisterende vei.

Vil gi E6 Helgeland nord 1,69 milliarder kroner

Regjeringen går inn for utbygging og finansiering av E6 Helgeland nord.

Publisert Sist oppdatert

- E6 er den viktigste transportåren inn og ut av Nord-Norge, og prosjektet E6 Helgeland er derfor svært viktig for landsdelen. Vi har jobbet med dette over flere år, og jeg er glad for at regjeringen nå innstiller på å realisere prosjektet. Vi er klare til å sette i gang, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen

Spesiell kontraktsform

Helgeland nord

- Dette er en spesiell kontraktsform, og prosessen frem mot byggestart er omfattende. Men vi starter nå, og styrer mot å være i gang med arbeidet rundt årsskiftet, sier Naimak. 

- En samlet vegutviklingspakke

prosjektet E6 Helgeland

- E6 Helgeland er én veiutviklingspakke, der Helgeland nord er første del. Vi vil nå gjennomføre siste del av forberedelsene for Helgeland sør og Brattåsen-Lien. Det innebærer i første omgang en ekstern kvalitetssikring av kostnadsberegningene, sier Naimak.

E6 Helgeland inneholder bygging og utbedring av i alt 150 km vei mellom Nord-Trøndelag grense og Bolna. Prosjektet er beregnet å koste 5,19 milliarder kroner, der Helgeland nord kostnadsberegnes til 1,69 milliarder kroner. Forslaget til utbygging og finansiering av E6 Helgeland nord ble lagt frem i statsråd fredag 28. mars.

Les  pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.