Sokn kontrollstasjon ved E39 i Rogaland.
Sokn kontrollstasjon ved E39 i Rogaland.

Verksted glemte å melde inn reparasjoner

Dermed var det begjært avskilting på lastebilen da den ble stoppet i en trafikkontroll på E39 Sokn kontrollstasjon.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen skiver om hendelsen slik:

«Oppslag i Statens vegvesens datasystem viste at det ene kjøretøyet som ble kontrollert hadde kontrollseddel / mangellapp fra tidligere kontroll. Det var utstedt begjæring om avskiltning på dette kjøretøy på grunn av at det ikke var rapportert inn fra verksted til SVV om at mangler var utbedret innenfor fristen. Bileier hevdet at manglene som sto på tidligere utstedt kontrollseddel / mangellapp var fikset på godkjent bilverksted, og kontrolløren i SVV kunne se at manglene som var ført på kontrollseddelen var utbedret. Kontakt med det aktuelle bilverkstedet viste at det var de som ikke hadde sendt melding til Statens vegvesen om at mangler / feil var utbedret.»

- I slike tilfeller er det transportøren og bileier som blir unødig heftet i kontrollsammenheng når det er avskiltingsbegjæring på kjøretøyet, og dette på grunn av at verkstedet ikke har gjort jobben sin. Denne saken vil bli videresendt til Tilsyn-seksjonen i SVV for videre oppfølging, sier kontrolleder Arnstein Stangeland.

 

48 kontrollert

Det ble kontrollert til sammen 48 tunge kjøretøy i kontrollen tirsdag 6. mai. Kontroll av kjøre- og hviletid avdekket brudd på den daglige kjøre- og hviletiden til 2 sjåfører. Det ble gitt skriftlig advarsler for disse forholdene.

27 kjøretøy ble kontrollveid, der fire kjøretøy hadde overlast. Resultatet ble overlastgebyr og kjøreforbud til de hadde lastet ned til lovlig vekt. Dokumentkontrollen viste at to sjåfører ikke hadde med vognkort under kjøringen. Her ble det gitt trafikkgebyr.

Tankbil med overlast måtte vente på en annen tankbil for å tappe av for mye last i kontrollen 6. mai.
Tankbil med overlast måtte vente på en annen tankbil for å tappe av for mye last i kontrollen 6. mai.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av for dårlig lastsikring. Lasten måtte sikres forskriftsmessig før videre kjøring. 

De utenlandsregistrerte kjøretøyene som ble kontrollert for kabotasjekjøring hadde ingen brudd på kabotasjereglene.

Tilstandskontrollen avdekket tekniske feil på 3 kjøretøy og det ble gitt kontrollseddel / mangellapp  med frist for utbedring av feil.