Stadig flere føler seg lurt og protesterer sterkt på Siv Jensens og Frps avgiftsøkning på farget diesel.
Stadig flere føler seg lurt og protesterer sterkt på Siv Jensens og Frps avgiftsøkning på farget diesel.

Vender Frp-Siv ryggen

Stadig flere viser Siv Jensen og Frp en kald skulder.

Publisert Sist oppdatert

Medlemstallet i Facebook-gruppen mot avgiftsøkningen på farget diesel nærmer seg 8000 på under ett døgn.

Gruppen krever at regjeringens sjokkøkning på farget diesel fra 1 januar må fjernes snarest mulig.

I stedet for avgiftsletten som Siv Jensen lovet før valget kom det en avgiftsøkning på 81 øre. Det er mer enn den forrige regjeringen har økt avgiften med de siste 12 årene.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) reagerer kraftig på et så stort avgiftshopp på farget diesel. - For ein mellomstor entreprenør utgjør avgiftsøkningen ca. 800.000 kroner i merkostnader. For anleggsbransjen er det veldig uheldig, seier adm. direktør Trond Johannesen i MEF.

Forbundet, som organiserer nærmere 2000 medlemsbedrifter med 26.000 ansatte, protesterer også, og stiller seg spørsmål om regjeringen i tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene.

- På kort sikt må entreprenørene ta kostnadsveksten på egen kappe. På lengre sikt må den dekkes inn. Resultatet blir at det blir dyrere å bygge og vedlikeholde veier, sier Johannesen.