Veidekke økte omsetningen og lønnsomheten

Sammenlignet med i fjor økte omsetningen tredje kvartal med 8% til 5,6 milliarder kroner og resultatet med 30% til 358 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er Veidekkes beste tredjekvartal noensinne. Marginbedringen i entrepre­nør­virksomheten viser at vi er på rett vei, og samtidig gleder vi oss over en solid resultatforbedring i vår asfaltvirksomhet, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte i tredje kvartal for 5,6 milliarder kroner. Det tilsvarende tallet i fjor var 5,2 milliarder kroner. Resultatet før skatt ble 358 mill. kroner (274 mill. kroner i 2012), og resultatmarginen 6,4 (5,2). Resultat pr. aksje ble 2 kroner (1,5 kroner i 2012). Konsernets totale ordrereserve er nå på 17,3 milliarder kroner. I samme periode i fjor var dette tallet 16,2 milliarder kroner. Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entreprenørvirksomheten

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i tredje kvartal ble 4190 mill. kroner (3939 mill. kroner i 2012), mens resultatet ble 128 mill. kroner (106 mill. kroner i 2012). Resultatmarginen endte på 3,1% (2,7% i 2012), mens ordrereserven var på 15.606 mill. kroner (14.620 mill. kroner i 2012).

- Bygg- og anleggsmarkedet i Norge er godt og aktivitetsnivået er høyt i de fleste segmentene, både for offentlige og private kunder. Det er imidlertid lokale og markedsmessige variasjoner, sier Giske.

Mens byggeaktiviteten er høy i og rundt Oslo, byr markedet på større utfordringer i de sørligste delene av landet og til dels i Midt-Norge, ifølge entreprenøren. I anleggsmarkedet er det stor aktivitet og god tilgang på prosjekter for Veidekke. Resultatmarginen økte til 2,9% i tredje kvartal.

I Sverige er bygg- og anleggsmarkedet fortsatt preget av store geografiske forskjeller og varierende aktivitetsnivå innen de ulike markedssegmentene. Både omsetningen og resultatet viser en liten nedgang sammenlignet med fjoråret hos entreprenøren, og resultatmarginen ble 2,5% (2,6% i samme periode 2012).

Den danske entreprenørvirksomheten, Hoffmann, økte omsetningen økte i tredje kvartal, og resultatmarginen endte på 5,5% mot 4,6% samme periode i 2012.