Veidekke bygger E105

Veien mellom Norge og Russland skal utbedres.

Publisert Sist oppdatert

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utbedre 5,5 kilometer av Europavei 105 sør for Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Oppdraget er verdt 269 millioner kroner ekskl. mva.

Strekningen går mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør-Varanger kommune, og ligger på den eneste riksveiforbindelsen mellom Norge og Russland.

Veidekke skal oppgradere 3,2 kilometer av dagens trasé, mens 2,2 kilometer skal legges i en helt ny trasé inkludert en tunnel på 690 meter.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.
- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.

Der veien følger nåværende trasé blir det lagt gang/ sykkelveg parallelt med kjørebanen. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende E105 som vil bli degradert til kommunal vei.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi får bruk for vår samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala. Et slikt oppdrag betyr mye for Veidekkes virksomhet i Nord-Norge, og for våre mange samarbeidspartnere og leverandører, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.

Arbeidene starter opp i september, og skal være ferdigstilt innen september 2016.