Vegvesenet skal fortelle om anbudsutlysning

Statens vegvesen inviterer entreprenører og rådgivere til informasjon om tunnelutbedring blant annet for å fortelle hvor milliardene skal brukes.

Publisert Sist oppdatert

Møtet avholdes i Vegdirektoratet 25. april.

Utbedring av tunneler er den klart største oppgaven på vedlikeholdssiden de neste årene.

- Vi setter av milliardbeløp og er avhengige av god kontakt med entreprenører og rådgivere for å få jobbene gjort, sier direktør Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet.

Informasjon og påmelding til informasjonsmøtet

Vil ha innspill fra bransjen

200 tunneler med en lengde over 500 meter skal oppgraderes på riksveinettet for å møte kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften.

- Vi skal gi så mye informasjon som kan om hvordan vi tenker og hva vi planlegger. Vi er svært opptatt av at bransjen også bringer inn sine ideer og kunnskap, sier Hauer.

I informasjonsmøtet 25. april stiller Hauer og flere fagfolk fra Vegdirektoratet for å informere. Prosjektledere fra Vegvesenets fem regioner vil fortelle om hvor de er i arbeidet med å definere oppgaver og lyse ut anbud.

Tunnelene skal bli sikrere

Tunnelene skal utbedres slik at konsekvenser av kollisjoner og brann blir minst mulig.  For å møte kravene skal for eksempel belysning og ventilasjon forbedres. Andre forbedringer kan være å installere ledelys, videoovervåking og kommunikasjon.