Den nye kirken på Møllenberg er bygd over tunneltaket på Strindheimtunnelen.
Den nye kirken på Møllenberg er bygd over tunneltaket på Strindheimtunnelen.

Vegvesenet har satt opp kirke

Dette er den andre kirken der Statens vegvesen er byggherre i samme prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har satt opp en ny kirke, for å erstatte kirken som måtte rives i 2010 under bygging av Strindheimtunnelen i Trondheim.

Reinertsen sto for byggingen

Kirken har fått ny form og plassering som passer bedre til den gamle trehusbebyggelsen på Møllenberg enn den forrige. Dette er et moderne lite kirkebygg med fasade i betong og tre. Det er Reinertsen Entreprenør som har utført byggingen.

Den nye kirka kunne ikke settes opp igjen slik den var før på grunn av ny byggeforskrift (TEK 10), og krav til blant annet universell utforming med heis. Byantikvaren har vært involvert i utforming og plassering på tomta over tunneltaket.

Når den nye kirka nå står ferdig er det igjen blitt fri siktlinje langs fasadene i Gamle Kongevei på Møllenberg. Den gamle kirka var plassert slik at et hjørne stakk ut i fasadelinja.

Kirken ble overlevert fra Statens vegvesen til Den Nyapostoliske kirke 14. oktober 2014. Fra venstre byggeleder Kjell Fremstad, Statens vegvesen, David Middleton, Den Nyapostoliske kirke, arkitekt Solveig Kornstad fra Rambøll, Guro Loe Haugaa, Reinertsen Entreprenør, Nils Arne Rutlin, Den Nyapostoliske kirke og Dag Erlandsen, advokat for kirken.
Kirken ble overlevert fra Statens vegvesen til Den Nyapostoliske kirke 14. oktober 2014. Fra venstre byggeleder Kjell Fremstad, Statens vegvesen, David Middleton, Den Nyapostoliske kirke, arkitekt Solveig Kornstad fra Rambøll, Guro Loe Haugaa, Reinertsen Entreprenør, Nils Arne Rutlin, Den Nyapostoliske kirke og Dag Erlandsen, advokat for kirken.

Bygger kirke for andre gang

Dette er den andre kirken som er bygd i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal. Prosjektet  bygde også en midlertidig kirke til menigheten. Den midlertidig kirken skal selges, og den kan bli omgjort til boliger.