Vegvesenet innbyr til bransjetreff

Statens vegvesen Region sør inviterer entreprenørbedrifter og konsulent/rådgivende ingeniørbedrifter til bransjetreff 11. november.

Publisert Sist oppdatert

Hensikten er å skape tettere dialog med bransjen, samt informere om oppgaver på veisiden i årene som kommer. På programmet står foruten vår egen regionveisjef, også foredragsholdere fra fylkeskommune, bransjeforeninger, entreprenør- og rådgiverbedrifter.

- Det skjer mye i bransjen for tiden, og bransjetreffet er en god anledning til å få innspill fra bransjen og skape en tettere dialog, sier Kjell Inge Davik, regionveisjef i Statens vegvesen Region sør.

Ulike representanter fra bransjen deler sine tanker rundt den store aktiviteten og hvordan bransjen skal løse det, samt status, muligheter og utfordringer for entreprenørene. I tillegg skal representanter fra Statens vegvesen fortelle om bypakker, sikkerhet i prosjekter, og selvfølgelig hva som ventes de neste ti årene.

I tillegg til foredrag, vil Statens vegvesen ha tilstede personell fra større og mindre prosjekter, fra planleggings-/prosjekterings- og investeringssiden, samt fra driftsmiljøet, for å orientere om ulike prosjekter og svare på spørsmål.

For mer informasjon og påmelding gå til Statens vegvesens side.