Sandvik DT1131i ble valgt på grunn av lokal støtte og service fra Sandvik.
Sandvik DT1131i ble valgt på grunn av lokal støtte og service fra Sandvik.

Valgte Sandvik til tunnelboring

Lemminkäinen Infra Oy, den største entreprenøren innen infrastruktur i Finland, valgte Sandvik DT1131i-tunnelrigger for utboring av en veitunnel i Tampere i Finland.

Publisert Sist oppdatert

Riggene, som er bygd i Tampere, skal stå for utboringen av den 2,3 kilometer lange bypasstunnelen, en del av europavei 12 mellom Santalahti og Naistenlahti.

Tunnelprosjektet i Rantaväylä, "Lakeside Route", tar sikte på å utvikle de sentrale områdene av byen Tampere. Tunnelen vil redusere problemet med gjennomfartstrafikk i byområdene samt legge til rette for utvidelse av sentrum og boligområdene ved innsjøen Näsijärvi.

Allianse for tunnelbyggingen

Lakeside Route Tunnel er en del av europavei 12 i Finland. Den består av to separate tunnelløp, hver med to enveiskjørte kjørefelt. Tunnelinnløpet får en bredde på 14 meter og er 7,5 meter høyt. Den totale lengden på tunnelen er på 2,3 kilometer, der 2,22 kilometer går gjennom berg. Den gjenværende delen bygges i betong. Klargjøringsarbeidet begynte i oktober 2013, og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk i 2017. Budsjettet for prosjektet er på 180 millioner euro.

Det er dannet en allianse i forbindelse med tunnelbyggingen som består av utvikleren, kontraktøren og designere, og partene har underskrevet en fellesavtale for beregnede kostnader og andre KPI-er samt risikodeling. En slik alliansemodell er forholdsvis ny i entreprenørbransjen, og samarbeid og felles nyskaping fra utvikler, kontraktør og designere forventes å gi betydelige kostnadsbesparelser. Partene i Lakeside Route Alliance er Lemminkäinen Infra Oy, byen Tampere, finske transportmyndigheter, konstruksjons- og designselskapet A-insinöörit Oy og konsulentselskapet Saanio & Riekkola Oy.

Valgte Sandvik for lokal støtte

Sandviks avtale med Lemminkäinen inkluderer levering av to Sandvik DT1131i-tunnelrigger. Lemminkäinen valgte Sandvik på grunn av den intelligente riggteknologien, som er ideell for utfordringene i dette prosjektet, samt på grunn av Sandviks omfattende lokale service og støtte.

Sandvik DT1131i er en intelligent datastyrt tunnelrigg med tre bommer som er utviklet for utboring av tunneltverrsnitt på mellom 20-183 m², inkludert boring av boltehull og mekanisert langhullsboring. DT1131is intelligente automatiske funksjoner og avanserte boreteknologi garanterer ekstremt nøyaktig utboring og reduserer styrken på, og mengden av, skadelige vibrasjoner som forårsakes av sprengning, samt forenklet prosjektstyring.

DTi-riggene fra Sandvik er tilgjengelige i fem modeller for en rekke bruksområder. Alle har blant annet følgende funksjoner:

  • IDATA-styringssystem med full automatisk boring.
  • Optimaliserte høyfrekvente RD525 (25 kW) borhammere.
  • iSURE-programvare for tunnelplanlegging
  • Navigering med totalstasjon
  • Robuste bommer
  • Full innhenting av MWD, produksjons- og prosessdata
  • Ekstern tilgang, WLAN-tilkobling og webbasert dataoverføring
  • Romslig FOPS-sertifisert 3i-førerhus
  • Ergonomisk utformet arbeidsstasjon med avanserte kontroller

Bygger riggene lokalt

Sandviks tunnelrigger er bygget like i nærheten av den fremtidige Lakeside Route-tunnelen. I over 50 år har Sandviks fabrikk for borerigger gitt byen Tamperes status som ett av verdens ledende områder innen boreforskning og -utvikling. Fabrikken er en del av Sandvik Group og Construction-virksomheten.

Lemminkäinen har lenge vært kunde av Sandvik og er den største entreprenøren innen infrastruktur i Finland, og de driver virksomhet i en rekke andre land, blant annet Sverige, Norge, Danmark, Russland, Estland, Latvia og Litauen.

Tekniske spesifikasjonerSandvik DT1131i
Dekning20-183 m²
Hulldiameter43-64 mm
Hullengde3344-6085 mm
Bommer3 x  SB150i
Støtte for løftet bomNei
Mating2 x TF5i 12-21 fot
Steinbor3 x RD525
Kontroll- og operativsystemiDATA
Lengde (med standard mating)17 780 mm
Bredde (boring)3860 mm
Høyde (boring)4690 mm
Vekt (standard/med universalbom)44 000 / 48 000 kg