Trældaltunnelen er ferdigsprengt

Lørdag 31. mai ble var det gjennomslag i Trældaltunnelen på E6/E10 mellom Trældal og Leirvik, og dermed er jobben med å sprenge seg gjennom 1050 meter med fjell er ferdig.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha sprengt seg gjennom fjellet siden november 2013 var det endelig klart for å fyre av siste salve. Selve tunnelen ble til slutt 1050 meter lang, i tillegg skal det støpes en tunnelportal i hver ende, slik at totallengden blir litt mer.

Mye arbeid igjen

Selv om det er hull gjennom fjellet er det mye arbeid som gjenstår før tunnelen kan åpnes for trafikk.

- Det er enormt mye arbeid som står igjen etter gjennomslaget. Før tunnelen åpnes for trafikk skal det bygges inn belysning, ventilasjon, radio- og telekommunikasjon, vann og frostsikring, vannledninger og drenering og brannvern og tunnelportaler - for å nevne noe. Oppbygging av veibane, betongrekkverk og skilting skal også på plass før asfalteringsarbeider kan ta til, sier byggeleder Børge Johansen i Statens vegvesen.

Tunnelen sikrer bilistene mot ras

Veistrekningen mellom Trældal og Leirvik er rasutsatt, og det ble derfor besluttet å lage en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i forbindelse med bygging av Hålogalandsbrua E6.

Trældaltunnelen er 1050 meter lang, inklusive portaler 1110 meter lang, klasse T8,5 og kjørebredde 6,5 meter. Når tunnelen er ferdig stenges den gamle veien på grunn av rasfaren.

Denne veistrekningen er i dag kjent som E6/E10, men etter at ny E6 over Hålogalandsbrua er ferdig, blir strekningen gjort om til E10.

Strekningen mellom Ornes og krysset til E10 ved Trældal blir fylkesvei. Delstrekningene med nedsatt fartsgrense til 70 km/t og 60 km/t blir ikke lenger del av E6.

Åpnes for trafikk i 2015

Arbeidet med å gjøre Trældaltunnelen ferdig settes i gang umiddelbart, og går alt etter planen vil tunnelen åpne for trafikk tidlig i 2015.