Oversiktsbilde over E6 ved Ranheim.
Oversiktsbilde over E6 ved Ranheim.

Trenger mottakere av overskuddsmasse

Statens vegvesen søker etter interesserte som kan kjøpe eller overta overskuddsmasser fra prosjekt E6 Ranheim - Værnes.

Publisert Sist oppdatert

Det vil være steinmasser fra Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen, og fra fjellskjæringer mellom tunnelene foreløpig anslått til 800.000 anbrakte kubikkmeter.

Veianlegget vil også  gi overskudd av løsmasser som grus, leire, stubber og røtter.  Det er aktuelt å bruke løsmasser til ønskede oppfyllinger i nærheten av veilinjen der en kan gjenvinne dyrket jord, eller sammen med et større steinmottak som også kan motta andre typer masser.

Statens vegvesen ber interesserte melde fra innen 9. februar 2014.

God start på planarbeidet

- Utnyttelse av masser er en viktig del av det oppstartede reguleringsplanarbeidet, sier planleggingsleder Torstein Ryeng i planprosjekt E6 Ranheim - Værnes.

Basert på mottatte interessemeldinger ønsker Statens vegvesen å gå i dialog med en eller flere aktører som til sammen dekker prosjektets behov. Viktige kriterier for utvelgelse vil være allmennyttige formål, kapasitet, sikkerhet, transportkostnader og nivå på godtgjørelse.

- Vi har hatt en god start på planarbeidet med godt oppmøte på informasjonsmøter og nyttige innspill fra engasjerte beboere langs E6, sier Ryeng.

Det er lagt opp til en konsentrert planleggingsperiode på to år, med mulig anleggsstart i 2018 ut fra den gjeldende nasjonale transportplanen.