Tre vil bygge E6 Helgeland Nord

Hæhre Entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og NCC har meldt sin interesse for veiprosjektet E6 Helgeland nord. 

Publisert Sist oppdatert

Det er klart etter at fristen for prekvalifisering utløp klokken tolv fredag 17. oktober.

- Dette er tre store og seriøse aktører, og vi er glade for at de har meldt sin interesse for prosjektet. Nå tror vi på en god konkurranse om kontrakten på E6 Helgeland nord, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Prosjektet ble lyst ut første gang i april, men konkurransen ble senere avblåst på grunn av dårlig respons i markedet. Siden den gang har Statens vegvesen hatt flere dialogmøter med bransjen, og gjort en del justeringer i forutsetningene for konkurransen.

Prekvalifisering innen 14. november

Statens vegvesen skal være ferdig med prekvalifiseringen 14. november. Innen den tid skal det avdekkes hvorvidt aktørene har økonomi, kapasitet og nødvendig erfaring til å påta seg jobben å planlegge, bygge og drifte strekningen mellom Korgen og Bolna.

- Deretter inviterer vi de som blir prekvalifisert til å være med i en konkurransepreget dialog. Her skal den enkelte aktør, i samhandling med oss, skissere og legge frem forslag til løsninger for prosjektet Helgeland nord, sier prosjektleder Bård Nyland.

Om prosjektet

E6 Helgeland nord er et veiprosjekt som strekker seg fra Korgen til Bolna, en strekning på 125 kilometer. Statens vegvesen skal bygge og utbedre i alt 62 kilometer vei. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,69 milliarder kroner.

Helgeland nord er det første av i alt tre delprosjekter i  vegutviklingspakken E6 Helgeland, som er beregnet å koste nærmere 5,2 milliarder kroner.