Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS fortalte om sine erfaringer med totalentreprise i veibygging til forsamlingen på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen.
Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS fortalte om sine erfaringer med totalentreprise i veibygging til forsamlingen på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen.

Syltern: - Ja, til totalentreprise

Daglig leder i Johs. J. Syltern AS, Øystein Syltern, mener Vegvesenet fikk forprosjekteringen minst 40% rimeligere ved å la Syltern ha ansvaret for det i en totalentreprise på fylkesvei 78 Arm-Ømmervatn i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Det vanlige er at Statens vegvesen henter inn anbud på prosjektering når nye veiprosjekter skal gjennomføres. I en såkalt totalentreprise er det hovedentreprenøren som står ansvarlig for prosjekteringen før et byggeprosjekt starter. I dag gjennomføres ca. 3% av veiprosjektene som totalentrepriser.

Syltern leide inn Rambøll til å forprosjektere vei og bruer på prosjektet.

- Det ble spart et år på tiden i dette prosjektet fordi bruene ble prosjektetert samtidig med øvrig veien. Det hjalp også at vi er litt mindre formelle enn Statens vegvesen. Vi snakker også minst om 40% i besparerlser i prosjekteringskostnader, sier Syltern.

Lederen mener en totalentreprise øker både kapasiteten på planleggingen og gjennomføringen av prosjekter.

- Og så skjer det en kompetanseoverføring mellom aktorene i prosjektet. Dette er utviklende for bransjen. Spesielt gjelder dette for de yngste i vår bransje, sier Syltern.

Entreprenøren tar større risiko

Øystein Syltern fortalte om prosjektet på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen onsdag 22. januar. Direktør i Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Jan Erik Hauer hadde også et innlegg om totalentrepriser på Anleggsdagene.

- Ved en totalentreprise forskyves en betydelig del av risikoen ved gjennomføringen av et veiprosjekt over på entreprenøren. Det ligger ekstra mye usikkerhet i de største prosjektene og prosjekter i byer. Passelig størrelse på prosjekt med totalentreprise er 50 til 250 mill. kroner, sa Hauer.

Dessuten vil risiko knyttet til grunnforhold og bergkvalitet fortsatt bli tatt av Vegvesenet, også i en totalentreprise.

Målet er å øke andelen totalentrepriser i Statens vegvesen. Men ikke for enhver pris. Hvert enkelt tilfelle må tilpasses virkeligheten. Det er heller ikke satt noen bestemt mål som skal nås ifølge Hauer.

Etter å ha prøvd den nye prosjekthverdagen er Øystein Syltern veldig positiv til denne måten å bygge veier på. Han foreslår til og med at fylkesvei 17 Steinkjær-Namsos og Helgelandspakken bør kunne gjennomføres som totalentrepriser.

 

 

STILLING LEDIG: