Storkontrakt til Veidekke

Skal bygge ny riksvei 80 for 894 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny innfartsvei på riksvei 80 til Bodø.

Oppdraget omfatter strekningen fra Hundstadmoen til Bodøelv og er en del av bypakke Bodø. Kontraktssummen er på 894 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge 3,5 kilometer firefelts hovedvei med en to-løps tunnel på 2,8 kilometer foran Bodin leir og dagsoner på begge sider. I tillegg inngår til sammen 700 m sideveier og 14 betongkonstruksjoner i prosjektet, blant annet fire portaler og en gangkulvert under jernbanen på Hundstadmoen.

Det skal tas ut 500.000 m3 fjell fra tunnelen og 80.000m3 fjell i dagsonen. Fjellmasse skal i all hovedsak deponeres i sjø på Langstranda.

Arbeidet starter opp i februar, og skal være avsluttet i juni 2019. Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2014.