Store Norske tildelt ca.12.000.000 tonn steinkull

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS får utvinne kull i Operafjellet på Svalbard. Operafjellprosjektet vil kunne gi 10 mill. tonn utvinnbart kull. Lunckefjellprosjektet gir tilsvarende ca. 8,4.

Publisert Sist oppdatert

I en utmålsforretning som fant sted hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard i Longyearbyen 26. august 2014, er Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS tildelt sju utmål (bergrettigheter) knyttet til kullforekomsten Bassen i Operafjellet.

Området ligger på nordsiden av Adventdalen på Nordenskiöld Land på Svalbard. Utmålene dekker til sammen et areal på 61 km². Store Norske har sikret seg rettighetene i henhold til bergverksordningen for Svalbard gjennom å ta funnpunkter i 2008 og 2011.

Store Norske har over flere år gjennomført geologisk kartlegging av området. Så langt er undersøkelsene positive og tyder på at det finnes ca. 12 mill. tonn steinkull i hovedfeltet, noe
som kan gi opp til 10 millioner tonn utvinnbart kull. Det er imidlertid behov for betydelige ytterligere undersøkelser for å kunne avgjøre om driften av feltet kan bli lønnsomt.
Forekomsten i Bassen er lokalisert forholdsvis lett tilgjengelig fra Longyearbyen og vil være et naturlig hovedproduksjonssted etter at Store Norskes forekomster rundt Svea er utvunnet.