Kulldriften på Svalbard er vanskelig å gjøre lønnsom på grunn av lave kullpriser.
Kulldriften på Svalbard er vanskelig å gjøre lønnsom på grunn av lave kullpriser.

Store Norske ber staten om 450 mill.

For å sikre driften på Svalbard har Store Norske Spitsbergen Kulkompani bedt om kriselån fra staten på 450 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS overleverte fredag et forslag til løsning på selskapets økonomiske krise til Nærings- og fiskeridepartementet. Der ber selskapet om et lån på 450 millioner kroner. Lånet skal benyttes til både å sikre kulldriften gjennom en krevende periode og finansiere ny næringsvirksomhet på Svalbard, skriver Store Norske i en pressemelding.

oppsigelser av minst 100 ansatte

Et kraftig fall i kullprisen har skapt problemer for Store Norske, som har varslet . 

Minimumsnivå

Slik selskapet ser det gjør dagens kullpriser det umulig å drive kullproduksjon på Svalbard uten finansiering.

Les også: Ny adm. dir. i Store Norske

- Kullproduksjonen drives på et minimumsnivå i 2015 og eventuelt også i 2016, i påvente av et bedre kullmarked. Samtidig gjennomfører vi endringer som gjør det mulig å drive rimeligere, mer effektivt og med lavere bemanning også etter at kullprisen har bedret seg. Store Norske er i fremtiden nødt til å ha langt lavere kostnader enn tidligere, sier arbeidende styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

Selskapet har satt i verk omfattende nedbemanninger og øvrige kostnadsreduksjoner som følge av markedssituasjonen. Selskapet regner med å ha mer enn 300 millioner kroner lavere driftskostnader i 2015 enn i 2014, en kostnadsreduksjon på nær 30 prosent. Dette gjenspeiler både en midlertidig nedgang i produksjonen og varige kostnadsreduksjoner.

Venter på bedre tider

Et lån på 450 millioner kroner vil sette Store Norske i stand til å styrke datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani, som driver gruvevirksomheten, med 400 millioner kroner. Selskapet antar at dette er tilstrekkelig til å videreføre nødvendig finansiering av gruveselskapet i bank.

Les også: Monsterdozeren på Svalbard

Selskapet håper låne kan sikre driften i en vanskelig tid, frem til markedet igjen ser lysere ut.

- Vårt oppdrag er å opprettholde lønnsom kullproduksjon på Svalbard. Store Norske er fortsatt bærebjelken i lokalsamfunnet i Longyearbyen. Samtidig ber vi nå om ressurser til å utvikle ny næringsvirksomhet på Svalbard, sier Annette Malm Justad.

SNU

Selskapet vil benytte 50 millioner kroner av det omsøkte lånet til å etablere og finansiere selskapet Store Norske Utvikling AS - SNU. Dermed kan Store Norske få mulighet til å utvikle ny næringsvirksomhet ved siden av kulldriften. Ny virksomhet vil ta utgangspunkt i Store Norskes kompetanse på industriell virksomhet og logistikk i Arktis, samt selskapets eksisterende infrastruktur og eiendomsmasse på Svalbard.

- Forretningsmulighetene i det nordlige Arktis har aldri vært større enn nå. Store Norske har svært gode forutsetninger, og med den finansieringen vi foreslår, vil vi også ha mulighet til å skape verdier på nye måter på Svalbard, sier Annette Malm Justad.

Når Store Norskes løsningsforslag nå er presentert, vil selskapet gå i konkret dialog med selskapets eier og bankforbindelse med sikte på å få realisert en finansieringsløsning så raskt som mulig.