Stor økning av tungbilkontroller

Hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert over 23.000 tunge kjøretøy. Dette er 11.000 flere enn hele forrige vintersesong. Nytt påbud om vinterdekk og strengere krav til mønsterdybde har ført til at flere har fått sanksjoner enn tidligere.

Publisert Sist oppdatert
- Statens vegvesens kontrollvirksomhet har som mål å få ned tallet på drepte og hardt skadde ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra veiene. Denne vinteren har vi kontrollert dekk og kjettinger på 23.371 kjøretøy (12.995 motorvogner og 10.376 tilhengere). Det er nesten dobbelt så mange som hele forrige vinter. Vi er bedre på å komme oss ut på vegen når føret tilsier det. Andelen kontroller igangsatt etter tips fra de som drifter veinettet vårt er seksdoblet i forhold til fjorårssesongen. Vi fikk også økte midler fra regjeringen før jul, sier avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen.
Det er delt ut 1.598 gebyr, 1.014 kjøretøy har fått kjøreforbud, og 21 kjøretøy er blitt politianmeldt. Generelt er det flere mangler på dekkutrustning blant tilhengere enn blant motorvogner (trekkvogn).
 

Flere mangler med nye regler

Denne vinteren innførte Statens vegvesen strengere krav til mønsterdybde, og det er flere mangler her enn før (10 % mot 7 % i fjor). 2,7 % av de kontrollerte kjøretøyene bryter også det nye påbudet om vinterdekk. Økningen i mangler har ført til økt andel utstedte gebyr og kjøreforbud. Når det gjelder å ha med riktig antall kjettinger, ser vi at den positive trenden fortsetter fra tidligere år. 

Nasjonalitet

Seks av ti kontrollerte kjøretøy var norske. Kontrollresultatene viser at jo lenger unna Norge bilene kommer, desto flere mangler har kjøretøyene.
- Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på veiene i Norge, uansett hvor de kommer fra, sier Nielsen.
- Vi er imidlertid bevisst forskjellene når vi utfører våre kontroller. Sammen med bransjen og andre etater ser vi også hele tiden etter løsninger som kan gjøre oss mer målrettet i vårt arbeid.

Vinterdekk er ikke et krav for tilhenger, kun for motorvogn. Dette er derfor ingen mangel, og tallene for tilhengerne er kun med for å kartlegge.