Statens vegvesen: Vi får større handligsrom

- Nasjonal Transportplan gir betydelig vekst på alle områder, og legger opp til en miljøvennlig utvikling av byområder med prioritering av kollektivtrafikk, sykling og gåing, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen får store og spennende utfordringer i årene som kommer. Å forvalte så mye av samfunnets midler stiller store krav, sier veidirektøren i en kommentar til regjeringens NTP-melding.

I den kommende NTP-perioden blir det i gjennomsnitt 31,1 milliarder kroner i året til riksveiene mot 20,9 milliarder i inneværende år.  I tillegg kommer ca. 10 milliarder kroner i bompenger hvert år.

- Vi får større handlingsrom til å være med på å utvikle gode transportløsninger for byene og starte opp flere store utbygginger på de viktigste veiene som binder sammen byer og regioner, sier veidirektøren.

Trafikksikkerhet

Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal halveres innen 2024:

- Dette skal hele vår organisasjon jobbe med hver dag, og spesielt virksomheten ved våre 75 trafikkstasjoner, understreker Moe Gustavsen.

Raskere gjennomføring

«De økte rammene gir oss muligheter til å gjennomføre mange prosjekter som kommer befolkning og næringsliv til gode. NTP er tydelig på at sammenhengende utbygging av lengre strekninger er god ressursutnyttelse», skriver veivesenet i en pressmelding.

Statens vegvesen er i dag oppdragsgiver for ca. 20.000 ansatte i entreprenørbransjen. Dette vil øke, opplyses det fra veivesen-hold. Den statlige organisasjonen vil også engasjere flere ingeniører og andre spesialister i rådgivende virksomhet til den økte mengden planlegging og prosjektering.