Konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik signerer kontrakten om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik.
Konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik signerer kontrakten om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik.

Skanska signerte E18-kontrakt

Kontraktssummen er på over halvannen milliard før moms, og er blant de største kontrakter Statens vegvesen har inngått.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og Skanska signerte onsdag storkontrakt om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik

Kontraktsummen er på kr. 1568 mill. eks. moms, og er blant de største rene byggekontrakter Statens vegvesen har inngått. Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier han er fornøyd med at Vegvesenet fikk inn fire tilbud til denne kontrakten. 

Kontrakten ble signert av konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik.

Det skal bygges rundt sju kilometer firefelts vei, tunneler og andre konstruksjoner.

Kontrakten inneholder alle arbeider for ferdig veg, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde, noe som stiller strenge krav til miljømessige hensyn for anlegget.

- Med denne kontrakten har vi nå en omsetning på 5,5 mrd. kroner i Vestfold, sier konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre.

- Vestfold er for øyeblikket det store fylket når det gjelder samferdselsutbygging i Norge, og halvparten av Skanskas virksomhet skjer her.

Farrisbrua over Farrisvannet er en egen kontrakt som ble signert av Bilfinger for tre måneder siden. Det arbeidet er allerede i gang.

Byggeperioden er i underkant av 4 år, og vegen er planlagt åpnet høsten 2017. Trafikken skal gå som normalt på den nåværende E18 i anleggsperioden, med enkelte innsnevringer i perioder.

Fakta om E18 Bommestad - Sky i Larvik:

- Ca. 7 km 4-felts motorveg, inkludert den nye Farrisbrua på ca. 600 meter (Bilfinger)
- To lange tunneler: Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km, inkludert støpte portaler i betong.
- Bøkeskogen miljøtunnel på 310 meter (inngår i Larvikstunnelen), en vanntett løsmassetunnel i betong, med utførelse av komplisert byggegrop.
- Martineåsen miljøtunnel på 90 meter (inngår i Martineåstunnelen).
- I tillegg inngår bygging av ei overgangsbru, sedimenteringsbasseng, tekniske bygg og av- og påkjørings ramper.