Illustrasjon av nye E18 fra Bommestad og sørover. I forgrunnen Trulse overgangsbru. Larvikstunnelens inngang blir ca. 100 meter vest for dagens E18 og undergangen ved Haga.
Illustrasjon av nye E18 fra Bommestad og sørover. I forgrunnen Trulse overgangsbru. Larvikstunnelens inngang blir ca. 100 meter vest for dagens E18 og undergangen ved Haga.

Skanska lavest på milliardprosjekt

Statens vegvesen Region sør hadde tilbudsåpning i Arendal tirsdag 14. januar, og det kom inn fire tilbud om kontrakten på E18-parsellen Bommestad-Sky ved Larvik.

Publisert Sist oppdatert

Laveste tilbud hadde Skanska Norge AS med 1.568.827.236 kroner.

Kontrakten gjelder bygging av ca. 7 km ny firefelts E18, vei og tunneler fra Bommestad til Sky, med unntak av Farrisbrua. Mesteparten av strekningen skal gå i tunnel, men det blir noe vei i dagen i hver ende og i området ved Farriseidet, der den nye Farrisbrua skal bygges. Brukontrakten vant Bilfinger for en drøy måned siden, og der blir det anleggsstart nettopp i disse dager.

Entreprenørfirmaene og deres tilbud er:

  • Skanska Norge AS, 1.568.827.236 kroner
  • Leonhard Nilsen & Sønner AS, 1.620.731.381 kroner
  • AF Gruppen Norge AS, 1.631.282.316 kroner
  • Veidekke, 1.680.719.505 kroner
Kontrakten inneholder alle arbeider for ferdig vei, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde. Dette stiller strenge  krav til miljømessige hensyn. Trafikkmengden på strekningen varierer mellom 15 000 og 17 000 kjøretøy per døgn.
Tilbudene skal kontrolleres opp mot kontraktsgrunnlaget før det gis en innstilling til Vegvesenets anbudsnemnd. En avgjørelse vil sannsynligvis være klar i løpet av en måneds tid, og arbeidene kan da starte opp rundt påsketider.

Fakta om E18 Bommestad-Sky i Larvik:

  • Ca. 7 km motorvei, inkludert den nye Farrisbrua på ca. 600 meter
  • To lange tunneler: Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km, inkludert støpte portaler i betong.
  • Bøkeskogen miljøtunnel på 310 meter (inngår i Larvikstunnelen), en vanntett løsmassetunnel i betong, med omfattende utførelse av byggegrop.
  • Martineåsen miljøtunnel på 90 meter (inngår i Martineåstunnelen).
  • I tillegg inngår bygging av ei overgangsbru, sedimenteringsbasseng, tekniske bygg og noen ramper.