Skal fjerne 37.000 tonn plattform/understell

Stort fjernings- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppens heleide datterselskap, AF Decom  Offshore U.K. Limited, har i et konsortium med Heerema Marine Contractors Nederland SE (Heerema-AF Konsortiet) inngått en intensjonsavtale med Canadian Natural Resources International (U.K.) Limited om fjerning av Murchison-plattformen i Nordsjøen.

Murchison-feltet strekker seg over den britisk-norske midtlinjen, mens selve plattformen står på britisk kontinentalsokkel øst for Shetlandsøyene. Plattformen, som er en av de største stålunderstellsplattformene i Nordsjøen, har vært operativ fra 1980. Produksjonen opphørte i mars 2014.

Intensjonsavtalen omfatter en større kontrakt for engineering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning av begge dekkene og stålfundamentene. Den samlede vekten er på mer enn 37.000 tonn. Avtalen forutsetter igangsetting av det forberedende arbeidet på land umiddelbart etter kontraktsinngåelse, mens offshore-arbeidene vil starte tidlig i 2016. Fjernings- og demonteringsarbeidene vil pågå til 2020.