Slik kan raste- og hvileplassområdet på Taraldrud langs E6 like sør for Oslo bli seende ut, ifølge en av Øst Plans skisser.

Sjåførhvile sør for Oslo

100 raste- og hvileplasser for yrkessjåfører på hver side av E6 på Taraldrud i Ski.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 10 år siden.

Det er full trøkk for å få realisert disse planene langs en av Norges mest trafikkerte veistrekninger.

- Et godt sted å hvile har yrkessjåførene vel fortjent, etter flere ti-år under kummerlige forhold. Her har nok Vegvesenet forsovet seg, forteller næringsutvikler Terje Rønning i NHP Eiendom.

Han står bak planene og ivrer etter å etablere trailerstopp på Taraldrud Eiendom i Ski, en mils vei sør for Oslo sentrum.

Nylig presenterte han planene på et informasjonsmøte i Ski kommune.

- Sikkerhet og 24 timers vaktordning er sentralt i planene, samt fyllingsstasjon fra flere oljeselskaper. Men det er selvsagt brukerinteressene som må få bestemme utforming og innhold, sier Rønning.Et lignende forslag var oppe i kommunen på 1990-tallet uten at det ble realisert. NHP Eiendom har nå planer på kort og lang sikt.

- I samarbeid med Bioforsk prøver vi å finne en konkret løsning for å rydde opp i det mye omtalte deponiet for alunskifer som ligger langs E6. Her skal vi ha en tiltaksplan ferdig til Fylkesmannen innen 1. mars neste år. Vi vil be om en omregulering av området som er lite egnet til friluftsliv, sier Rønning som også forteller at planene er godt mottatt av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Det er stor misnøye og irritasjonen over trailere som står parkert i ferdselsområdene for fritidsfolk.

- Det skyldes selvfølgelig mangel på tilrettelagte parkeringsplasser for vogntogtrafikken i Oslo-regionen, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han er svært positiv til alle planer som bidrar til å avvikle godstransporten på en effektiv måte, som gode raste- og hvileplasser langs veiene.

- Behovet for utvikling av fasiliteter for yrkessjåførene er spesielt stort i Oslo-området, understreker Mo.

Han viser til at det hvert døgn passerer 2200 biler over Svinesund og 1200 over Ørje, samt et stort antall over Oslo Havn.

Powered by Labrador CMS