- Dette er stort for meg ettersom det er første gang jeg er med på en sprenging inne i en tunnel. Arbeidet dere har gjort med å sprenge ut denne tunnelen vil være med oss for alltid, sa statssekretær Bård Hoksrud før de siste 1.000 kiloene med sprengstoff sørget for åpning i den nordre delen av tunnelen.

Morskogstunnelen ligger på Fellesprosjektet E6-Dovrebanenangs Mjøsa, der det bygges firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane. Morskogstunnelen er med sine to løp på 2,3 km hver den lengste veitunnelen som er under bygging langs E6 ved Mjøsa. Arbeidet med å sprenge ut de to tunnelløpene startet i oktober 2012. Sprengningsarbeidene har stort sett gått som planlagt i løpet av disse 13 månedene.

Mye arbeid gjenstår

Selv om sprengningsarbeidene er ferdige, gjenstår mye arbeid i tunnelen før ordinær trafikk begynner å kjøre gjennom. Frem til tunnelen er klar for trafikk før jul i 2014 skal blant annet veien gjennom tunnelen bygges, vegg- og takplater monteres, elektroarbeid skal gjøres og opplegg for styring, regulering og overvåking av tunnelen skal etableres.

Samarbeid mellom etater

Fellesprosjektet er Statens vegvesens og Jernbaneverkets samarbeid om samtidig utbygging av veg og bane langs Mjøsa. 20 av 22 km firefelts E6 med midtdeler fra Langset til Labbdalen åpner før jul 2014 og i 2015 står resten av E6-strekningen og 17 kilometer med dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud klar for trafikk. I løpet av 2016 står hele Fellesprosjektet ferdig, blant annet med gang- og sykkelvei og andre avbøtende tiltak.

- Det at to etater som Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om et så viktig prosjekt er viktig og bra, sa Hoksrud i sin appell i Morskogstunnelen.