Lågen Bru med Kvam i bakgrunnen.
Lågen Bru med Kvam i bakgrunnen.

Signerte norgeshistoriens største veikontrakt

Implenia og K.A. Aurstad skal bygge ny E6 mellom Vinstra og Sjoa.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia og K. A. Aurstad kontrakten for strekningen mellom Vinstra og Sjoa, som består av vei, tunnel og flere konstruksjoner.

 Verdien er på 1.565 millioner kroner. Kontrakten er den største enkeltstående veikontrakten i Norge noensinne målt i kontraktssum.

I anbudet, et to-konvoluttsystem, fikk Implenia og K. A. Aurstad det høyeste fratrekket på beskrivelsen av gjennomføringen og derfor tilslutt kontrakten.

- Dette veiprosjektet vil få stor betydning for lokalmiljøet så vel som for alle reisende gjennom Gudbrandsdalen. E6 legges utenom tettstedene på strekningen og dermed forsvinner tungtrafikken fra sentrumsområdene. Prosjektet er både teknisk og logistikkmessig utfordrende, og består av flere teknisk krevende konstruksjoner i tillegg til tunnel- og veiarbeider. Implenia ser positivt på oppgaven som vil ta oss ytterligere et steg mot å bli Skandinavias ledende entreprenør innen bygging av kompleks infrastruktur, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia Norge.

Arbeidet består i å bygge ca. 16 km ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt som inkluderer tunnel gjennom Teigkampen (T 10,5) på ca. 3,6 km og totalt 23 konstruksjoner bestående av 4 bruer på E6, 2 tunnelportaler, 17 overgangsbruer og underganger. Lågen bru er den lengste på ca. 260 m. Det vil bli to krysninger av jernbanen på Kvam og Kjørem, to toplanskryss på Kvam og Sjoa. Det skal også bygges ca. 12 km lokalveier samt ca. 1,6 km gang- og sykkelvei.

Fra venstre: Trond Johansen, prosjektsjef i Implenia; Kjell Arne Aurstad, styreleder i K A Aurstad; Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia; Per Morten Lund, regionveisjef for region midt i Statens vegvesen; Øyvind Moshagen, prosjektleder for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen; Rune Smidesang, byggeleder for E6 Vinstra-Sjoa i Statens vegvesen.
Fra venstre: Trond Johansen, prosjektsjef i Implenia; Kjell Arne Aurstad, styreleder i K A Aurstad; Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia; Per Morten Lund, regionveisjef for region midt i Statens vegvesen; Øyvind Moshagen, prosjektleder for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen; Rune Smidesang, byggeleder for E6 Vinstra-Sjoa i Statens vegvesen.

 Antatt oppstartstidspunkt er i slutten av januar 2014 og antatt ferdigstillelse er oktober 2016. På det meste vil det være over 300 medarbeidere sysselsatt på prosjektet. De fleste vil komme fra Implenia og K. A. Aurstad, men i tillegg vil det bli benyttet lokale leverandører og det forventes også å rekruttere flere nye medarbeidere.