!. april var en travel dag for veidirektøren. (Arkivfoto)
!. april var en travel dag for veidirektøren. (Arkivfoto)

Signerer for 3 milliarder kroner

Veidirektør Terje Gustavsen har signert kontrakten for bygging av norgeshistoriens største veikontrakt, Eiganestunnelen. Samme dag er kontrakten på Filefjell i havn.

Publisert Sist oppdatert

Gustavsen hadde et travelt program tirsdag 1. april. Blant annet signerer han utbyggingskontrakter i Region vest for 3 milliarder kroner.

- Det er hyggelig å signere kontrakter for tre milliarder kroner. Dette sier litt om aktivitetsnivået i Region vest. Det er store og krevende oppgaver Statens vegvesen skal jobbe med fremover, sier veidirektøren.

Kontrakten for bygging av Eiganestunnelen i Stavanger er inngått med JV Bilfinger-Stangeland Maskin. Kontrakten er verdt 2,02 milliarder kroner og er tidenes største veikontrakt i Norge.

- Signeringen er et symbol på den store aktiviteten som er ventet både i Rogaland og hele Region vest de kommende årene. Ryfast, Rogfast og ferjefri E39 gjennom alle fylkene vil kreve store investeringer og høy kompetanse fra oss som fagetat. Det er viktige og krevende oppgaver Statens vegvesen skal jobbe med fremover, sier Gustavsen.

På ettermiddagen 1. april er også kontrakt på bygging av Varpe Bru-Smedalsosen på E16 Filefjell skrevet med Hæhre Entreprenør AS. Kontrakten har en verdi på 857,5 mill. kroner. Totalprisen på utbyggingen på Filefjell er 2,866 milliarder kroner.